Rapportering av refusjoner fra NAV endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en orientering lagt ut i Altinn fremgår det at det kommer endringer i:

K27/K37 kommer i dag i to former; en rapport i PDF-format og en semikolonseparert fil som kan benyttes som grunnlag for maskinell innlesning i arbeidsgivernes lønns- og personalsystem. Formatet på filen vil være uendret. Layouten på rapporten vil utvides med en kolonne slik at spesielle opplysninger fra K37 inkluderes.

Endringene blir som følger:

 • Oppgjørslisten med tilhørende utbetaling blir landsdekkende. Oppgjørslisten vil ikke lenger være brutt ned på kommunenivå og det vil heller ikke komme en refusjonsutbetaling per kommune. Enhetsnummer 8020 (NAV Økonomi stønad) vil benyttes på utbetalingen av alle refusjoner. Det vil nå være samsvar mellom den landsdekkende listen K27 og den ene utbetalingen.
 • I dag er det en liste for ordinære refusjoner (K27) og en liste for refusjon av feriepenger ved hovedkjøringen i mai (K37). Oppgjøret for endringer av feriepenger etter hovedkjøringen kommer i dag på K27. I den nye løsningen utgår K37 og alle refusjoner kommer på K27. Med andre ord, oppgjør for refusjon av feriepenger vil alltid komme sammen med ordinære refusjoner.  Det gjelder også etter hovedkjøringen av feriepenger i mai, der refusjonen nå vil komme i de første dagene av juni.
 • I K27/K37 er det en kode som spesifiserer hva refusjonen gjelder, for eksempel foreldrepenger ved fødsel eller sykepenger for gravide. Siden det nå er tenkt kun å ha en oppgjørsliste vil kodeverdiene måtte justeres. Dagens detaljeringsnivå er beholdt.

Følgende kodeverdier for K27 vil bli benyttet:

 • 1: Foreldrepenger adopsjon
 • 2: Foreldrepenger fødsel
 • 3: Svangerskapspenger
 • 4: Sykepenger
 • 5: Forsikret i arbeidsgiverperioden
 • 6: Stort sykefravær
 • 7: Gravide
 • 8: Reisetilskudd
 • 9: Omsorgspenger og pleiepenger
 • A: Trekk/Tilbakebetaling

Kodeverdier for feriepenger:

 • E: Foreldrepenger adopsjon feriepenger
 • F: Foreldrepenger fødsel feriepenger
 • G: Svangerskapspenger feriepenger
 • H: Sykepenger feriepenger
 • I: Forsikret i arbeidsgiverperioden feriepenger
 • J: Stort sykefravær feriepenger
 • K: Gravide feriepenger
 • M: Omsorgs og pleiepenger feriepenger

Disse endringene vil tre i kraft fra 26. november 2016, og vil påvirke rapporteringen av refusjoner til arbeidsgivere fra november 2016.

Det vil komme to rapporter for refusjoner i november 2016; den eksisterende som gjelder refusjoner frem til 26.11.16, og den nye som vil gjelde for refusjonene etter 26.11.16.

Spørsmål om disse endringene kan rettes til nav.okonomi@nav.no