Selvpåført karanteneplikt kan medføre tap av sykepenger

Personer som bryter myndighetenes reiseråd, ved for eksempel å ha krysset grensen til Sverige, kan nektes sykepenger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I egen forskrift med unntak fra folketrygdloven i forbindelse med Kornonasituasjonen er det foretatt en endring.

I forskriftens § 3-1 annet ledd fremgår det at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan tape retten til sykepenger.

Dette vil også gjelde retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidsgiver oppdager at karanteneplikt er selvpåført, er det grunnlag for å stanse utbetaling av sykepenger på samme måte som arbeidsgiver kan bestride sykemelding etter folketrygdloven § 8-4. Arbeidsgiver må ta opp forholdet med arbeidstaker og deretter varsle NAV om årsaken til at sykepenger ikke vil bli utbetalt i arbeidsgiverperioden. NAV foretar så en vurdering om vilkårene for å motta sykepenger er til stede.

Gjelder utreiser fra Norge foretatt fra og med 17. april

Endringen trer i kraft fra og med 17. april og vil gjelde utreiser fra Norge foretatt fra og med 17. april. Frem til denne datoen har personer som ilegges karantene etter opphold i utlandet hatt rett til sykepenger. Dette ble gjort av hensyn til arbeidstakernes inntektssikring og at arbeidsgivere ikke skulle bli unødvendig belastet på grunn av smittevernstiltak og reiseråd som følge av Koronasituasjonen.

Ønsker å hindre de som bevisst bryter reiseråd

Myndighetene opplyser i en kommentar til forskriftsendringen at det nå er hjemmel for å nekte sykepenger til personer i karantene som bevisst bryter reiserådene. Det vil fortsatt være situasjoner hvor man har god grunn for å komme hjem fra utlandet. For eksempel fra jobb eller et langvarig opphold ute, og i slike tilfeller vil vanlige karanteneregler gjelde med rett til sykepenger.