Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har publisert de bilrelaterte skattesatsene for inntektsåret 2020.

Bilgodtgjørelse

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020 3,50 kroner per kilometer. Satsen gjelder uansett kjørelengde.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger mv. og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger statens reiseregulativ

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen i skrivende stund (desember 2019) er 4,03 kroner per kilometer. Her blir differansen på 53 øre er skattepliktig.

Skattedirektoratets omtale finner du her.

Skattepliktig fordel firmabil

Den skattepliktige inntekten du får ved å ha fri bil (firmabil) hos din arbeidsgiver avhenger først og fremst av bilens listepris som ny. Inntekten settes i 2020 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 314 400 kroner og 20 prosent av overskytende listepris.

Dette gir opptil 1 770 kroner mer i skattepliktig fordel enn i 2019.

Det er noe gunstigere fordelsbeskatning på biler eldre enn 3 år per 1. januar 2020 og for de som godtgjør at yrkeskjøring (kjøring i arbeid) overstiger 40 000 kilometer i inntektsåret. For disse skal fordelsbeskatningen ta utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris som ny.

For elbiler er det enda gunstigere. Her skal fordelsbeskatningen ta utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Du finner mer informasjon og eksempler på beregning av firmabilfordelen her.

Her finner du øvrige satser og informasjon om særbestemmelser: