Skattlegging av naturalytelser - for fjerde gang får transportnæringen utsettelse

Fristen for å tilpasse seg de nye reglene forlenges til 1. januar 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I transportnæringen har det vært langvarig administrativ praksis for at personalrabatter på kort og billetter som kan benyttes til persontransporttjenester, ikke har blitt skattlagt som fordel vunnet ved arbeid. De nye reglene for naturalytelser i arbeidsforhold som trådte i kraft 1. januar 2019 medførte skatteplikt for slike personalrabatter.

Mer tid til å tilpasse løsningene

De nye reglene skapte utfordringer for transportsektoren. Arbeidsgiverne som utsteder personalbilletter har på den ene siden får økte utgifter i form av merarbeid, i tillegg til at reglene har skapt en rekke praktiske problemer fordi billettene benyttes både på yrkesreiser og privatreiser. Finansdepartementet har flere ganger utsatt skatteplikten for rabatterte kort og billetter til ansatte i transportselskapene:

Bakgrunnen for utsettelsene har vært å gi tid til å etablere mest mulig rasjonelle løsninger slik at etterlevelse av skattereglene ikke fører til unødig ressursbruk. Korrekt innrapportering vil kreve omfattende manuelle rutiner for mange tusen ansatte.

Komplekse og tidkrevende regler

Regnskap Norge har tidligere kommentert utsettelsene for transportsektoren.

Vi har for øvrig på nytt påpekt overfor Finansdepartementet at utfordringene knyttet til endringene vi fikk for naturalytelser i 2019, er spesielt store for såkalte tredjepartsytelser – rabatter, gaver mv. til ansatte gitt av arbeidsgiver forretningsforbindelser og samarbeidspartnere. Reglene som innebærer at enhver fordel omfattes, uavhengig av størrelse, krever også at arbeidstakere har kunnskap og forståelse til detaljerte regler. For å sikre korrekt innrapportering i slike tilfeller, stilles store krav til rutiner og manuell rapportering i virksomhetene. En stor del av arbeidsgiverne opplever derfor at rekkevidden av reglene er umulig å etterleve i praksis.