Søk om lønnstilskudd fra 2. oktober

Arbeidsgivere må huske å rapportere via a-meldingen før de søker om tilskudd.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 2. oktober kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august sende inn søknad om lønnstilskudd. Søknad om tilskudd skal leveres via søknadsportalen lonnstilskudd.no.

Regnskap Norge har spilt inn et on-demand webinar hvor vi gjennomgår kravene til arbeidsgiver, hvordan beregne omsetningsfallet, og hvordan beregne tilskuddet. Dette webinaret er tilgjengelig for medlemmer. 

Vi har også laget en kalkulator i Excel som du kan benytte for å beregne tilskuddet.

De som kan søke om støtte er næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai. Lærlinger omfattes også av lønnsstøtteordningen. Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen.

Støtte til foretak som driver næringsvirksomhet, blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet gis støtte på 10 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering. Institusjoner eller organisasjoner som driver skattepliktig virksomhet kan velge om støtten skal beregnes etter regelen for foretak som driver næringsvirksomhet, eller regelen for institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet.

lonnstilskudd.no finner du mer informasjon om lønnsstøtteordningen og vilkår for å motta støtte.

I en pressemelding presiserer Skatteetaten at det er en forutsetning for å kunne søke om og motta korrekt lønnstilskudd at virksomheten som søker har rapportert riktig til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) via a-meldingen. Virksomheter må sørge for at de har registrert riktige opplysninger rundt arbeidsforhold i Aa-registeret før de søker tilskudd fra 2. oktober.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider. Ettersom det tar noe tid å saksbehandle søknader og oppdatere innsynsløsningen vil det ta noen dager før det gis innsyn i vedtak om tildelt tilskudd.