Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar

Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsgivere, det vil si næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser, som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan søke om tilskudd fra 1. februar 2021. Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar i år.

Søknadsfrist er 1. mars

Siste frist for å kunne søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor er 1. mars 2021.

Skatteetaten minner i pressemelding om at det er viktig at arbeidsgiver har rapportert korrekt gjennom a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret).

Arbeidsgivere har tidligere kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no for juli og august, og så langt er det utbetalt vel 173 millioner kroner fordelt på 947 mottakere for juli og 1475 mottakere for august. Søknadsfristen for juli og august var 5. november i fjor.

Beregnet etter omsetningssvikten

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats:

Omsetningsfall Permitteringsgrad for fulltidsansatt
  20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
15 % 750 1 500 2 250 3 000 3 750
20 % 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500
25 % 2 250 4 500 6 750 9 000 11 250
30 - 100 % 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

De første utbetalingene vil komme vel en uke etter at søknad er sendt.

Prioritert kontrollområde

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.