Stor pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Det er merkbar økning i antall henvendelser knyttet til oppsigelse og permisjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Antallet henvendelser i 2015 er på nivå med 2014.

Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Litauen, Tyskland, Spania og Romania.

Formål og oppgaver

Det er foreløpig etablert SUA i Oslo, Bergen, Stavanger og Kirkenes. Her behandles blant annet søknader om oppholdstillatelse, skattekort og meldinger om flytting, i tillegg til at de besøkende får informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det planlegges åpning av nytt servicesenter i Trondheim sommeren 2016.

Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). I Bergen er også kemnerkontoret representert. 

Statistikk fra 2015

SUA har i løpet av 2015 behandlet ca.:

  • 8 800 søknader om oppholdstillatelse
  • 17 000 EØS-registreringer
  • 23 800 søknader om skattekort
  • 11 600 flyttemeldinger
  • 11 500 tildelinger av D-nummer
  • 2 500 henvendelser om arbeidsforhold

Les mer om SUA på sua.no