Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV

I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Til nå har arbeidsgivere i Norge hvert år skrevet ut, lagt i konvolutt og postlagt om lag 750 000 inntektsskjemaer. Nå er det slutt. Nye regler fra 1. januar pålegger arbeidsgiverne å sende inntektsopplysninger og annen nødvendig informasjon til NAV digitalt. Den digitale inntektsmeldingen skal sendes når en ansatt skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Risiko for forsinket utbetaling

Foreldrepenger var først ut. Det er her NAV nå opplever at saksbehandlingen stopper opp med risiko for at både den ansatte og arbeidsgiver ikke mottar utbetalinger fra NAV når de skal.

Uten digital inntektsmelding – ingen saksbehandling

Utfordringen er at arbeidsgivere venter lenge med å sende inntektsmeldingen og at noen har valgt å sende det gamle papirskjemaet. NAV kan imidlertid ikke starte saksbehandlingen før de har mottatt den nye digitale inntektsmeldingen.

Må eventuelt bruke Altinn

Inntektsmeldingen skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Hvis den digitale inntektsmeldingen ennå ikke er bygd inn i arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem, må inntektsmeldingen som ligger i Altinn brukes.

Mer informasjon på nav.no/inntektsmelding

Mer informasjon om digital inntektsmelding, når den skal sendes og hvordan en finner og fyller ut skjemaet på Altinn, finner du på nav.no/inntektsmelding.