Utvider permitteringsperioden til 52 uker

I forbindelse med lønnsoppgjøret lovte Regjeringen å utvide permisjonstiden for å gi bedriftene mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft. Dette ble fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett, med et forslag om å utvide permisjonstiden fra 30 til 52 uker.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De nye reglene trådte i kraft 1. juli i år, og endringene gjelder både for permitteringer som ble iverksatt før ikrafttredelsen og for nye permitteringer som iverksettes etter 1. juli 2016. 

Perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under permittering, følges opp med en tilsvarende adgang til dagpenger under permittering. Samtidig innføres det en ny periode med lønnsplikt i 5 dager etter 30 uker. Etter denne arbeidsgiverperioden på fem dager skal permittering uten lønnsplikt kunne fortsette i ytterligere 19 uker. Til sammen vil da arbeidstakerne kunne få dagpenger under permittering i 49 uker og lønn under permittering i til sammen 15 dager (tre uker). 

Ti dager med lønnsplikt
Deretter 30 uker med dagpenger ved permittering
Så fem dager med lønnsplikt
Etterfulgt av 19 uker med dagpenger ved permittering

Bakgrunnen for innføringen av perioden med lønnsplikt etter 30 uker er å stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere, slik at ordningen ikke skal bidra til å hindre en nødvendig omstilling og god mobilitet i arbeidsmarkedet. 

Det gjøres ingen endringer i arbeidsgiverperioden i starten av en ny permittering. Det betyr at det fortsatt vil være slik at det etter avbrudd i mer enn seks uker på grunn av arbeid hos permitterende arbeidsgiver, påløper nye ti dager med lønnsplikt for arbeidsgiver. Dette fordi videre permittering da anses som en ny permittering.

50 % økning første kvartal

I 2015 mottok NAV varsel om 49 600 mulige oppsigelser eller permitteringer. Det var mer enn dobbelt så mange som i 2014. Økningen i antall varsler har fortsatt inn i 2016, med nesten 50 prosent flere varsler enn i fjor.

Det er imidlertid kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Bedrifter som planlegger å permittere eller si opp under 10 medarbeidere er dermed ikke med i statistikken. I motsetning til finanskrisen i 2009, da det var mange små bedrifter i bygg og anlegg som ble rammet, er det denne gangen i større grad store bedrifter i oljerelaterte næringer som må nedbemanne. Dermed fanges flere av de faktiske oppsigelsene og permitteringene opp i statistikken.    

Artikkelen ble første gang publisert i Regnskap & Økonomi, nr. 2 – 16