Valgfritt om halvt skattetrekk foretas i november eller desember

Arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger kan velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har i lengre tid tatt opp med myndighetene at det bør være frivillig om ordningen med halvt skattetrekk før jul skal gjennomføres på lønn som utbetales i november eller desember. Ordningen med halvt skattetrekk er ment å ivareta at husholdningene ofte har høyere utgifter rundt jul enn ellers i året, og vi pekte derfor på at dersom hensynet bak regelen skal ha effekt bør det være rom for å kunne velge halvt skattetrekk i november i stedet for desember. Dette har vi nå vunnet frem med, og nødvendig forskriftsendring er på plass. 

Den aktuelle bestemmelsen er å finne i skattebetalingsforskriften § 5-7-2 første ledd, som nå lyder slik:

«Skattepliktige med månedsbetaling av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste halvdel av november eller første halvdel av desember.»

I november i fjor fikk vi et forvarsel på at forskriftsendring ville komme, og Skattedirektoratet varslet samtidig at det ikke ville bli iverksatt kontroller eller sanksjonering hos arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt skattetrekk i november, i stedet for desember. En del arbeidsgivere rakk derfor å endre rutinen allerede i fjor, men endring blir nok langt mer utbredt fra i år.

Arbeidsgiver avgjør tidspunktet

Regnskap Norge fikk i fjor flere spørsmål om det er arbeidsgiver eller arbeidstakerne som avgjør tidspunktet for når halvt skattetrekk skal gjennomføres.

Selve plikten til å gjennomføre forskuddstrekk er pålagt arbeidsgiverne, og det følger derfor av dette at det er arbeidsgiver som avgjør hvilken av månedene halvt skattetrekk skal gjennomføres i. 

For å sikre at arbeidsgivere får tilstrekkelig tid til å avgjøre spørsmålet, kan det være et godt råd å varsle kunder relativt tidlig om den nye muligheten.

Regnskapsfører som kjører lønn for kunder skal ikke av eget initiativ endre tidligere rutine, og bør derfor innhente skriftlig tilbakemelding dersom det fra arbeidsgivers side er ønskelig å endre måned for halvt skattetrekk.

Arbeidsgiver som endrer tidligere rutine, bør varsle sine arbeidstakere om endringen.

Har utbetalingstidspunkt i måneden noe å si?

Forskriftsendringen kan nok skape tvil om utbetalingstidspunktet innad i måneden styrer hvilken av månedene november og desember det kan gjennomføres halvt trekk i. Forskriften viser, som gjengitt over, til at det er lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember som er fritatt for forskuddstrekk.

Etter Regnskap Norges oppfatning har det ikke vært ment å la utbetalingsdato styre gjennomføringen av halvt skattetrekk. I stedet oppfatter vi forskriftsteksten dithen at endringen er tilpasset tidligere ordlyd, som i stedet for å fokusere på størrelsen på trekket heller viser til periode uten trekk.

Vi mener på denne bakgrunn at utbetalingsdato i måneden ikke har betydning for spørsmålet.

Det er med andre ord, etter vårt skjønn, valgfritt om arbeidsgiver velger å trekke halvt skattetrekk i november eller desember, uavhengig av lønningsdato i måneden.