Viktig å ha papirene i orden for utenlandske borgere som ønsker å jobbe i Norge

Utfordringene i norsk økonomi har gjort Norge mindre attraktivt for arbeidsinnvandrere enn for få år siden. Likevel er det fortsatt mange både fra EU/EØS-området og tredjeland som ønsker å jobbe i Norge. Her ser vi nærmere på hvilke utenlandske borgere som kan søke jobb og lovlig arbeide i Norge, og hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Alt etter hvilket land de utenlandske borgerne kommer fra, kan de måtte forholde seg til flere ulike etater for å bringe papirene i orden slik at de kan arbeide lovlig i Norge. For å gjøre det enklere for de utenlandske borgerne er det etablert servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes. Ved disse sentrene kan arbeidssøkende utenlandske borgere på ett og samme sted få bistand fra politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, som sammen med UDI står bak servicesentrene. På sentrene kan utlendinger søke om opphold, skattekort, melde innvandring og få informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

- målet med servicesentrene er at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine, men vi bistår også arbeidsgivere. Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere møter opp sammen med arbeidstakerne, forteller Lene s. Hagen, som er leder for servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Senteret, som holder til i første etasje i skatt Østs lokaler i Oslo sentrum er det største i landet, og er bemannet med tanke på at flere av senterets brukere verken kan norsk eller engelsk.

EU/EØS-borgere

Borgere fra EU/EØS-land trenger heller ikke å søke om oppholdstillatelse i Norge. De kan starte å jobbe i Norge uten å søke norske myndigheter om det.

- De har imidlertid en plikt til å registrere seg hos politiet dersom de har til hensikt å arbeide eller oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder. En unnlatelse av denne plikten kan medføre et forelegg for brudd på utlendingsloven, uttaler Elin Aaslund, leder for politiets ansatte på SUA.

- arbeidsinnvandrere fra EU/EØS må uansett lengde på oppholdet i Norge henvende seg til skatteetaten for å få tildelt et norsk identifikasjonsnummer, et såkalt D-nummer, samt norsk skattekort. Det må alle ha, opplyser Anne Feiring, som er faglig rådgiver ved SUA i Oslo. D-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, og brukes som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer.

EØS-borgere som har til hensikt å arbeide eller oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder skal få utstedt et registreringsbevis hos politiet. Registreringsbeviset utstedes så fremt vilkårene for dette kan dokumenteres. EØS-borgerne bestiller time for å møte hos politiet elektronisk via UDIs nett-sider selfservice.udi.no, og møter deretter opp til avtalt tid hos politiet på servicesenteret eller hos lokalt politidistrikt. For en EØS- borger som ønsker å arbeide i Norge må personen kunne legitimere seg med godkjent ID-kort, samt fremlegge dokumentasjon på arbeidsforholdet ved for eksempel arbeidskontrakt.

Skal de oppholde seg i Norge i mer enn 6 måneder, må de i tillegg søke om fødselsnummer ved å melde flytting til Norge.

Senterets leder, Lene Hagen, opplyser at selv om EU/EØS-borgere ikke trenger å søke om oppholdstillatelse, så er de norske reglene ikke alltid identiske med de som gjelder internt i EU. Det kan enkelte ganger føre til misforståelser.

Borgere fra tredjeland

Statsborgere fra tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, må som hovedregel ha oppholdstillatelse i Norge for å kunne arbeide. Oppholdstillatelse kan gis på flere grunnlag, for eksempel familiegjenforening, opplyser Elin Aaslund. For rene arbeidsinnvandrere fra utenfor EU/EØS-området er det normalt et krav for å få innvilget oppholdstillatelse at søkeren er faglært. Det vil si at vedkommende må ha fullført fagutdanning, fullført høyere utdanning eller ha spesielle kvalifikasjoner for å kunne få opphold.

For at tredjelandsborgere skal kunne søke om oppholdstillatelse for arbeid må i tillegg en arbeidsgiver ha gitt han eller henne et konkret arbeidstilbud.

Mange av tredjelandsborgerne kan vise til arbeidstilbud fra bemanningsbyrå i Norge. Dette er imidlertid sjelden nok - alene.

- Et arbeidstilbud fra et bemanningsbyrå sier lite om arbeidets omfang. Derfor vil vi normalt også be om en oppdragsbekreftelse hvis arbeidsgiver er et bemanningsbyrå, opplyser Aaslund.

I tillegg skal det blant annet være relevans mellom fagutdanningen og arbeidstilbudet.

Hvis søker er faglært tredjelandsborger og visumfri til Norge, kan personen søke om oppholdstillatelse for inntil seks måneder. Tidligere var det slik at personen kunne søke etter arbeid i seks måneder uten oppholdstillatelse. Nå er det slik at hvis vedkommende skal søke etter arbeid i mer enn tre måneder, må personen søke om oppholdstillatelse).

Får ikke den faglærte tredjelandsborgeren jobb i løpet av denne tiden, må vedkommende ha vært ute av Norge i ett år før vedkommende kan få en ny oppholdstillatelse som arbeidssøker.

Næringsdrivende

Også selvstendig næringsdrivende fra tredjeland som ønsker å drive varig ervervsvirksomhet i Norge kan gis oppholdstillatelse etter de samme reglene som for arbeidstakere. Det betyr blant annet at tredjelandsborgere som ønsker å starte næringsvirksomhet i Norge må kunne dokumentere kompetanse som faglært innen det området de ønsker å drive næringsvirksomhet, tilføyer Aaslund.

Hvilket ansvar har arbeidsgiverne?

Selv om det er arbeidstakerne selv som har ansvar for å dokumentere at de har gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge har arbeidsgiverne et selvstendig ansvar for å sjekke at så faktisk er tilfellet. Skattekort alene er ikke noe bevis for at arbeidstakeren har rett til arbeid eller opphold i Norge.

For arbeidsgivere er det imidlertid enkelt å sjekke om en arbeidstaker har gyldig opp holds- eller arbeidstillatelse ved å ringe UDI på telefon 23 35 16 00 eller ved å sende en forespørsel til UDI via et elektronisk formular som er lagt ut på www.udi.no.