Kluss med nøkkelutveksling ga smart gründeridé

For to år siden fikk paret Arne Eivind Andersen og Eline Benneche Gulsrud tilbud om å låne leiligheten til en venn i New York noen dager. Men siden vennen skulle reise til Norge samtidig som de skulle reise til USA fant de ingen smart måte å utveksle nøklene til leiligheten på. I stedet måtte paret ta inn på et dyrt hotellrom. Det resulterte i en forretningsidé og en innovasjonsbedrift som i disse dager tar de første stegene internasjonalt.

Del

– I New York legger man ikke nøkkelen under matta og håper det beste. Så da vi måtte gi opp nøkkelutvekslingen startet vi å prate om hvordan man kunne utveksle nøkler – uten at begge parter måtte være tilstede samtidig, sier Arne Eivind Andersen i innovasjonsselskapet Sharebox AS.

Gir den andre parten adgang til delingsboksen via en app
Idemyldringen med ektefellen resulterte i en idé om et «smart» nøkkelskap, utplassert på strategiske steder, hvor den som hadde nøkkelen kunne låse den inn i en boks, og enkelt gi den andre parten adgang til boksen via en app.

Siden ideen ble født for bare to år siden har ting skjedd i rask rekkefølge for gründerparet, som raskt fikk med seg Leif Arne Dalane, som er sivilingeniør og har master i Computing Science, som medgründer av selskapet.

Idé, tid, penger og kompetanse

– Når man jobber med innovasjon er det sjelden nok bare å ha en god idé. Man må også ha riktig kompetanse. Vi bestemte oss derfor tidlig for at vi ville ha med oss folk som kunne utfylle vår egen kompetanse, sier Andersen, som i dag er daglig leder for Sharebox, mens Leif Arne Dalane er styreleder i virksomheten.

Behovsundersøkelse

Helt fra ideen om et helautomatisert nøkkelskap ble født, har gründerne jobbet systematisk med oppbyggingen av selskapet, med et klart uttalt mål om en internasjonal lansering av løsningen. Før gründerparet, som bor på Hisøy utenfor Arendal, trykket på startknappen, tok de seg imidlertid tid til å sjekke om det var et reelt behov for tjenesten. Det gjorde de ved å foreta en behovsundersøkelse. Den ble gjennomført ved at de tok turen til Oslo, og besøkte nesten alle Deli de Luca- og 7-Eleven-butikkene i hovedstaden.

Gründerne dro fra butikk til butikk og spurte de som jobbet der om det var vanlig at folk kom innom med nøkler, som andre så skulle plukke opp, og dessuten hva slags system de hadde på utvekslingen. Svarene de fikk viste at dette var svært utbredt, og flere av kioskene hadde så mange forespørsler om nøkkelutvekslinger at det hadde utviklet seg til et problem for de som jobbet der. Fellesnevneren var at ingen hadde et tilfredsstillende system for denne ekstratjenesten overfor kundene. Løsningene var mer eller mindre tilfeldige, med nøkler, konvolutter og post-it-lapper liggende i iskrembokser eller løst i hyller og skap.

Nyttig verktøy

I tillegg til å avdekke et reelt behov ga markedsundersøkelsen dem også verktøyet de trengte for å komme i kontakt med en av de virkelig store aktørene innen convenience store-bransjen. Med undersøkelsen som utgangspunkt spurte de NorgesGruppen, som eier Deli de Luca, om de kunne få presentere ideen i et møte. Det fikk de, og hos NorgesGruppen syntes de at ideen hørtes såpass interessant ut at de sa seg villige til å la gründerne teste ut konseptet i noen av deres Deli de Luca-butikker.

Med en dør på gløtt til en av de virkelig store aktørene i kioskmarkedet i Norge, dro gründerne deretter til den anerkjente elektronikkmessen Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar 2016. Et av formålene med besøket var å sjekke om det var andre aktører som hadde lansert liknende nøkkelutvekslingsløsninger eller om de kunne finne teknologi som passet til deres skap. Paret hadde møter med noen av utstillerne, men valgte å satse på lokale krefter med høy kompetanse i stedet. Kretskort og annen teknologi er utviklet av bedrifter i Arendal. USA-besøket ble likevel det offisielle startskuddet på Sharebox som selskap, med stiftelsesmøte på et hotellrom i Las Vegas 10. januar 2016.

Kapitalkrevende oppstart

Vel hjemme i Norge ble en av de første store oppgavene å skaffe den første finansieringen av selskapet. Som startkapital skjøt gründerne inn 500 000 kroner av egne midler i selskapet. Samtidig åpnet de gjennom en emisjon for at eksterne aktører, i første omgang først og fremst fra eget nettverk, kunne investere i selskapet.

Fikk 600 000 kroner i etablerertilskudd

I tillegg har selskapet benyttet seg av det offentlige virkemiddelapparatet. Fra Innovasjon Norge ble selskapet etter solide søknader tildelt etablerertilskudd på til sammen 600 000 kroner i markedsavklaringsmidler og kommersialiseringstilskudd. I tillegg søkte selskapet om, og fikk innvilget, 1,2 millioner kroner i støtte via SkatteFUNN for 2016. Selskapet regner med å få innvilget skattefunnstøtte også i år, men denne gangen på rundt halve beløpet.

SkatteFUNN viktig for alle som driver utvikling

– SkatteFUNN er det desidert største og viktigste virkemidlet det offentlige har når det gjelder å holde kostnadene nede for gründerbedriftene. De færreste blir tildelt etablererstipend, men de fleste innovasjonsbedrifter har en eller annen form for forskningsinnsats. Da er det viktig å være klar over at det er mulig å få tilbake rundt 20 prosent av utviklingskostnadene over skatteseddelen. Å søke skattefunnmidler er enkelt å gjøre på nett, men det lønner seg uansett å være grundig når man leverer en slik søknad, sier Andersen. I tillegg har Sharebox også fått innvilget en såkalt IFU-kontrakt, for å utvikle en nøkkelutvekslingsløsning som dekker bilutleiebransjens behov.

Fremoverlent NAV-kontor

En annen viktig støttespiller for gründerselskapet, spesielt i den innledende fasen, har vært NAV-kontoret i Arendal.

Da ideen til nøkkelskapet dukket opp sto Andersen uten jobb. Og for at en person skal kunne få dagpenger fra NAV, stilles det krav til at den som har mistet jobben aktivt må søke på et visst antall stillinger i uken, at den arbeidssøkende er villig til å flytte hvis han/hun tilbys jobb et annet sted mv. Dette kan være en tidkrevende prosess som er vanskelig å kombinere med gründervirksomhet. For de som er arbeidsløse og planlegger å etablere en virksomhet, har imidlertid NAV en ordning hvor personer kan motta dagpenger i stedet for å søke jobb i en periode på inntil ett år. Denne ordningen benyttet Andersen seg av, og han kunne dermed bruke mye av tiden sin på å få den nye virksomheten i gang.

Oljenedtur ga tilgang på høyt kompetente medarbeidere

Parallelt med dette bidro NAV med tre personer med høyere utdanning i en praksisperiode på tre måneder. Dette er noe NAV sjelden har mulighet til å gjøre, men siden Aust-Agder hadde rekordstor ledighet under den store oljenedturen for et par år siden, ble NAV-kontoret i Arendal tildelt ekstra tiltaksmidler. Noen av disse midlene valgte NAV å benytte til å skreddersy et opplegg med utplassering av tre kompetente arbeidssøkere fra sitt eget høykompetansekurs hos Sharebox.

– At vi fikk denne støtten fra NAV var av stor betydning, og sterkt medvirkende til at vi kunne få på plass ting som gikk på programvareutvikling, design og markedsutvikling på rekordtid. Vi hadde prototypen på plass allerede før vi fikk etableringsmidlene for fase 2 fra Innovasjon Norge, og mot slutten av 2016 hadde vi en teknisk minimumsløsning klar for markedet, forteller Andersen.

Viktig å være først – og størst

Han understreker at det å komme raskt i gang, og ut i markedet, har vært helt avgjørende for selskapet, da de før eller siden vil møte konkurranse fra liknende løsninger.

Av samme grunn valgte gründerne helt fra starten av å være åpne og spille på nettverket sitt fremfor å holde forretningsideen sin for seg selv.

– At gründere sitter alene på et rom med ideen sin og lager hemmelige planer, som de deretter gjennomfører med stor fremdrift, er nok en myte. Ved å være åpne overfor nettverkene våre har vi kunnet bruke dem bevisst i kontakten med leverandører, kunder og investorer, sier Andersen.

Han opplyser at selskapet dessuten helt fra starten av har satset på et profesjonelt styre og at gründerne bevisst har latt seg vanne ut. I dag har selskapet rundt femti aksjonærer, som også fungerer som ambassadører for selskapet.

– Å redusere eierandelen til fordel for tilførsel av kompetanse og kapital har vært en god byttehandel, sier Andersen, som opplyser at selskapet planlegger en ny emisjon på nyåret, for å skaffe kapital til satsingen på markedene utenfor Norge.

For øyeblikket har Sharebox rundt 100 skap plassert i Norge, blant annet i Reitangruppens Narvesen- og 7-Eleven-butikker og NorgesGruppens Deli de Luca. I disse dager utplasseres de første skapene i Danmark og Sverige. Deretter står Finland, Baltikum, Be-Ne-Lux-landene og Storbritannia for tur. I tillegg utvides satsingen til å omfatte også andre aktører enn kiosker, som hoteller, campingplasser og utleiekomplekser. Et eksempel på det siste finnes i La Manga i Spania, hvor eieren av et kompleks med over hundre utleieleiligheter har satt opp et Sharebox-skap, slik at nøkler kan utveksles på en enkel måte uansett når på døgnet gjestene sjekker inn eller ut av utleieenhetene.

Delingsøkonomi bra for markedet

– Fremveksten av stadig nye delingsøkonomikonsepter skaper et kjempespennende marked for vår løsning. Samtidig er det viktig å ha beina på jorda og fortsette å arbeide systematisk, sier Andersen, som understreker at selv om oppstartsbedriften har gjort nesten alt etter læreboka og har hatt stor framgang til nå, så er det likevel for tidlig å konkludere med at selskapet har lykkes.

Halvveis på reisen

– Selv om vi er først ute, så tar det tid å jobbe seg inn i store verdikjeder og nye markeder. Nå vi nå lanserer løsningen vår internasjonalt, inklusive en ny nettside på flere språk, hvor kunder fra hele verden kan kjøpe våre skap, er vi likevel bare kommet halvveis, sier Andersen. Selskapets mål er å kunne vise til svarte tall i regnskapet mot slutten av 2018.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs