Ny inkassolov – aktørene strides om effekten

I løpet av året blir det rimeligere å være dårlig betaler, men ekspertene strides om hvordan de nye reglene vil slå ut for bedriftene. Lavere gebyrer, gir raskere betaling, mener en aktør. En annen advarer mot at loven kan gi dårligere likviditet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
På tide med statskutt: Rune Heimstad og Christian Aandalen i Fair Group ønsker ny inkassolov velkommen, men etterlyser at staten kommer etter og kutter sine gebyrer. Foto: Leif Håvar Kvande.

– Det er på høy tid at det kommer reguleringer og det kan ikke være overraskende for noen at de kommer, sier Rune Heimstad, gründer og daglig leder for inkassoselskapet Fair Group. 

Etter flere gullkantede år med kraftig vekst i inkassosaker og økende inntjening for inkassovirksomhetene, trekker myndighetene nå i bremsen. Høsten 2018 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet (JD) en arbeidsgruppe som skulle foreslå endringer til gjeldende inkassolov slik at den ble mer skyldnervennlig. 

I slutten av januar overleverte arbeidsgruppen rapporten til den ferske justisministeren Monica Mæland (H). Blant de største endringene for vanlige virksomheter er et kutt i purregebyret fra 70 til 35 kroner, at inkassovarselet skal sendes av inkassoselskapet samt sammenslåing av alle krav fra samme kreditor. 

For inkassoselskapene er endringene større; inkassosalærene knyttet til mindre beløp reduseres med anslagsvis 30–50 prosent, mens de høyeste salærene foreløpig ser ut til å bli på dagens nivå.  

Regnskapsvirksomhetene må følge bedre med

Per Olov Sjøgren, adm. direktør i Conecto, Regnskap Norges inkassopartner, mener det er litt tidlig å si hvilke konsekvenser en ny inkassolov vil få for de forskjellige aktørene.

– For inkassobransjen vil det imidlertid bety en betydelig nedgang i inntektene da salærene er hovedinntektskilden. Det betyr at man må se etter andre inntektsmodeller. Purregebyret foreslås halvert. For mange kreditorer betyr det reduserte purreinntekter, sier Sjøgren. 

Han legger til at arbeidsgruppens forslag til endret innfordringsprosess dessuten vil kreve til dels store systemtilpasninger hos inkassobyråene. 

– En av bekymringene i forbindelse med lovarbeidet har vært at ivaretakelse av skyldner kan gå på bekostning av kreditors mulighet til å få oppgjør. Norge har en av Europas laveste kredittider, og en eventuell økning av denne vil kunne ha negative konsekvenser for likviditeten, spesielt for små og mellomstore bedrifter. For regnskapsvirksomhetene blir det derfor viktig å ha enda sterkere fokus på faktura- og innfordringsprosessen hos sine kunder, fortsetter Sjøgren.

«Lavere gebyrer gir raskere betaling»

Heimstad i Fair Group mener derimot at lavere gebyrbelastning gir raskere innbetalinger.

– Vår erfaring viser at lavere gebyrbelastning gir høyere grad av innbetalinger. Vanlige virksomheter vil få raskere betalt, sier Heimstad. 

Han anbefaler at virksomheter orienterer etter inkassatorer som er rustet for endringene som kommer og allerede i dag lever på lavere salærer. 

– De store, tradisjonelle innfordringsselskapene vil bruke mye tid på omstilling fremover.

Inkasso-gründerne bak Fair, mener imidlertid at de høyeste salærene også kan kuttes.

– I dag er inkassosatsen 16 ganger høyere for store krav enn for småkrav, mens den kan bli 40 ganger høyere med den foreslåtte modellen. Dermed går utviklingen i helt feil retning. Med automatisering og selvbetjeningsløsninger mener vi det er et potensiale for også å redusere salærer på tyngre krav betraktelig. Vi synes at salærene bør kuttes over hele linjen, sier Heimstad.

Han mener at det er oppdragsgiver selv som bør stå for påleggelsen av inkassosalærene, slik at det blir opp til oppdragsgiver å velge den inkassatoren som gir best pris/tjeneste.

Ønsker kutt over hele linjen

– Vi forventer at det gjøres noe på de store salærene, når forslagene nå sendes på høring. Det er i denne gruppen du finner folk som sliter mest, sier medgründer Christian Aandalen i Fair Group og fortsetter:

– Det er ikke størrelsen på salærer og gebyrer som driver inn fordringene, men mulighetene for å bruke tvang, som utlegg og lønnstrekk. 

Fair Group ble etablert i 2017 med mål om å bruke teknologi for å endre inkassobransjen. Ifølge Heimstad henter Fair inn utestående fordringer med halv inkassokost i forhold til bransjenormen. Medgründer Aandalen kaller Fair et teknologibasert betalingsselskap.  

– Det er mye bra i forslaget til ny inkassolov, og vi ønsker de fleste endringene velkommen. Nå venter vi bare på at staten kommer etter og kutter sine gebyrer også, slutter Heimstad. 

Arbeidsgruppens forslag sendes etter all sannsynlighet på høring i løpet av våren. Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso og Økonomi, oppfordrer virksomheter til å gi sine innspill på hvordan dette påvirker deres arbeidshverdag.

– Dette kan de enten gjøre direkte, gjennom deres bransjeforening eller ved å ta kontakt med Virke Inkasso, sier han. 

Mens gebyrer og salærer kan bli reduserte allerede i revidert nasjonalbudsjett til høsten, vil en ny lov tre i kraft om to–tre år. 

Denne artikkelen ble først publisert i Regnskap & Økonomi 1/2020.