Accountants can save the world

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Det nærmer seg jul hos Regnskap Norge!

Regnskapsførerne kan redde planeten, sier Prince Charles. Accounting for sustainability (A4S) er prinsens initiativ for å inspirere til handling i finanssektoren – for å drive frem et fundamentalt skifte mot bærekraftige forretningsmodeller og en bærekraftig økonomi.

A4S inkluderer ulike nettverk, og Regnskap Norge er med i Accounting Bodies Network – sammen med andre regnskaps- og revisjonsforeninger rundt om i verden.

Noe av det vi har jobbet med i London er å  tydeliggjøre vår bransjes rolle i det å hjelpe bedrifter med å endre forretningsmodellene. Dette budskapet er helt i tråd med vårt eget budskap om at regnskapsbransjen er hele Norges økonomisjef, også når det gjelder å hjelpe til med å bygge opp en bærekraftig virksomhet.

Vår bransje har mange muligheter til å bidra til en bedre verden gjennom arbeidet med våre kunder!

Accounting for sustainability (A4S) er HRH The Prince of Wales sitt initiativ for å inspirere til handling blant ledere i den finansielle sektor for å drive frem et fundamentalt skift mot bærekraftige forretningsmodeller og en bærekraftig økonomi.

Møte med skattedirektøren

Regnskap Norge hadde denne uken årets andre møte med skattedirektøren.

Her viste vi hvordan vi sikrer etterlevelse, både generelt og i forbindelse med nytt regelverk/nye prosjekter fra Skatteetaten. Vi fremhevet særlig informasjonsformidlingen, kursene, fagsupporten og kvalitetskontrollen. Selve autorisasjonsordningen sikrer også krav til kompetanse, etterutdanning og bidrar til kvalitet.

Det er fremdeles mange saker til behandling i Skatteklagenemnda. Skattedirektoratet håper saksbehandlingstiden i Sekretariatet for Skatteklagenemnda nå vil bli kortere grunnet økte bevilgninger i statsbudsjettet med påfølgende nyansettelser. Regnskap Norge vil fortsette å følge situasjonen tett.

Når det gjelder forenklingsprosjektet fikk vi vite at dette nå er avsluttet og at de nå skriver sluttrapport. Her hadde vi gjerne sett at vi hadde blitt involvert i prosjektet og viste til våre forenklingsinnspill. 

Regnskap Norge setter stor pris på møtene med Skattedirektøren og den gode dialogen vi har. Vårt bidrag er avhengig av et tett samarbeid med myndighetene. Vi fortsetter med dette og vil ta opp aktuelle saker også neste år.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum med universitet og høyskoler

Kompetansebedrifters viktigste ressurs er menneskene som jobber der, og gjelder i aller høyeste grad for regnskapsbedrifter.

Denne uken hadde vi besøk av representanter fra norske høyskoler og universiteter. Formålet med samarbeidsmøtet var å dele erfaringer og se på hvordan vi kan sikre best mulig samsvar mellom hvilke kunnskaper vår bransje etterspør og studietilbudet til utdanningsinstitusjonene.

I forkant av møtet gjennomførte vi en rekrutteringsundersøkelse, for å få bedre forståelse av rekrutteringsbehovet og hvilke kvalifikasjoner dere ser etter i nye medarbeidere. Det kanskje viktigste innspillet vi leverte til utdanningsinstitusjonene var at mange av våre medlemmer ønsker mer fokus på teknologi og programvare gjennom studieløpet, slik at opplærings- og oppfølgingsbehovet ved nyansettelser kan reduseres.

Lisa, Christine og Emil på ERFA-møte i Trondheim

ERFA-møter

Onsdag var jeg med på møte hos ERFA Trøndelag, hvor jeg blant annet snakket om bransjen i dag og generasjonsskiftet, forventet utvikling de kommende årene og det grønne skiftet. Tusen takk for hyggelig tilbakemelding på presentasjonen, ERFA Trøndelag!

Nettverket jobbet med gruppeoppgaver hvor de blant annet så på hvordan de lykkes med rådgivningstjenester, prismodeller, rekruttering til bransjen og hva bransjen vil levere av tjenester fremover. Å prioritere tid til å se på hvordan vi skal fortsette å være relevante fremover er en god investering!

Torsdag var vi hos ERFA-gruppe 3 Buskerud sin samling i Vikersund for å snakke om Regnskap Norges engasjement knyttet til bærekraft.

Det er gøy å se at medlemmene våre er interesserte i sirkulærøkonomi! Lene N. Sundalskleiv, som deltok fra Regnskap Norge, melder om gode diskusjoner om skiftet til en sirkulær økonomi og om regnskapsførerens rolle. Samtalene dreide seg om alt fra kundenes behov i dag og i fremtiden, bærekraftsrapportering, forbrukervaner til nødvendige endringer på systemnivå.

Vi setter pris på og lytter til innspillene deres!

Det nærmer seg jul, og selv om det er hektiske dager før roen forhåpentligvis senker seg er det hyggelig å vise frem ansatte i Regnskap Norge med julegensere (og tøfler). 

Lykke til med innspurten!

 

Hilsen

Christine