Årsoppgjørets time

En hektisk periode er i gang.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Vår økonomileder Christian Engeskaug er i gang med årsoppgjøret.

Den 28. januar gjentar vi suksessen fra i fjor, med «Årsoppgjørets time – volume 2» – et gratis webinar for deg som jobber med forberedelse til årsoppgjøret. 

Vi er inne i det som for mange av dere er årets mest hektiske periode. Du skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.

God planlegging og dialog med kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig? God planlegging er en nøkkel. Og å involvere kundene i denne. Ha tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene, og forbered dem på det du kan. Gi dem forventninger om når du er tilgjengelig, om frister og hva som kreves av dem for at du skal kunne levere. God planlegging, og oversikt, gir deg et bedre grunnlag for å kunne håndtere avvikene fortløpende.

Oppbevaringstid for tolldokumentasjon hindrer forenkling

Fem år etter at oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon ble redusert til fem år, står tollforskriften fortsatt med krav om ti års oppbevaringstid for tolldokumentasjon. Dette er en stor hindring for forenklingen.

Vi har jobbet for å få til en endring, uten å lykkes så langt. Før jul tok vi saken opp igjen i møte med Tolldirektoratet. Det ble ikke gitt noen lovnader over bordet, men vi har godt håp om at direktoratet omsider vil følge Stortingets intensjon med den reduserte oppbevaringstiden og gjøre den gjeldende for tolldokumentasjonen også.

Saken står også på topp ti-forenklingslisten som vi har levert til Næringsdepartementet; et spor vi følger opp parallelt. Vi orienterer dere så fort det skjer noe!

Vi og verden

Jeg deltok på NHOs årskonferanse denne uken. Flere politikere og samfunnsdebattanter bidro, og hovedtema for konferansen var verdien av handel. En urolig og uforutsigbar verden påvirker samfunnet, bedrifter og individer i Norge. Men mulighetene er større enn utfordringene, og målet med konferansen var å gi innsikt i dette; om bærekraftige løsninger som kan bevare og skape arbeidsplasser.

Se innleggene og bakgrunnen for konferansen.

Hvilken rolle har vi som forening og bransje, og hvordan kan vi bidra og synliggjøre vår verdi? Å delta på slike møteplasser gir god mulighet til å nettverke med politikere og andre interessegrupper vi samarbeider med, i tillegg til økt innsikt.

Hilsen
Christine