Det lønner seg å være verdifull

Ved å styrke kompetansen og utvide tjenestene bygger vi videre på gode kunderelasjoner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Advokat Kari Bergeius Andersen fra SBDL sammen med Thor Erik Gjefsen og Hilde Stensland Elvestuen i Regnskap Norge.

Det er stor vekst på lønnsområdet. Det er et mulighetsrom bransjen kan ta ved å bruke posisjonen vi allerede har hos kunden, og flere har kommet langt allerede. Tilliten og relasjonen er der. Når vi i tillegg styrker kompetansen og utvider tjenestene blir vi enda mer verdifulle for kundene våre. 

Frokostseminar om arbeidsgivers styringsrett

Denne uken holdt vi frokostseminar relatert til sertifiseringsprogrammet Lønn & HR; Arbeidstid under press – om arbeidsgivers styringsrett, kontrakter og arbeidstid, med advokat Kari Bergeius Andersen fra SBDL. Andersen er også en av foreleserne på Lønn & HR-a-programmet.

Fellesområdet i lokalene våre var fullsatt med en engasjert gjeng, som vitner om at temaet er relevant for mange. Vi har også fått veldig gode tilbakemeldinger på sertifiseringsprogrammet; både på den praktiske gjennomføringen og selve innholdet.

Nils WOie innleder frokostseminar hos Regnskap Norge

Endringer skjer hele tiden og er et resultat av den kontinuerlige utviklingen. Automatiseringen forenkler og frigjør tid. Tid vi kan bruke på kunden. Aldri før har menneskene og relasjonene vært et viktigere konkurransefortrinn, og det betyr at flere i bransjen må endre tilnærmingen til kundene sine. 

Lederoppgjør med gode skussmål

Jeg har vært på andre samling av lederprogrammet denne uken. En av deltakerne fortalte at de nylig startet et prosjekt på jobben: Alle må ringe 10 kunder hver uke. Hensikten er at de skal bli enda bedre på kundebehandling. Erfaringen hittil er god. Kundene blir glade for at de tar kontakt og gjennom samtalene avdekkes gjerne nye ting kundene har behov for bistand til. Mersalg. 

Endring gjennom «learning by doing» er den mest effektive, og grunnen til at vi har utviklet programmene våre slik vi har; med en praktisk tilnærming. Stort engasjement preger deltakerne, og mange uttrykker hvor tilfredse de er over at vi endelig har fått på plass programmene.

Tilbakemeldinger er viktig, og bekreftelser på at det vi gjør for bransjen er riktig er i tillegg veldig hyggelig :)

 

Hilsen

Christine