Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden

Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Thea Klepp, Sverre Ravn Andreassen, Nils Woie og Torgeir Sundgot fra Regnskap Norge møtte Marianne Danielsen, Kolbjørn Nordvik, Eva Johnsen og Mette-Mari Wold fra Engasjert byrå i Trondheim.

Regnskapsbransjen preges av hurtige endringer, sterkere konkurranse og høy digital tilstedeværelse. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Regnskap Norge, må kunnskaps- og ferdighetsnivået blant ledere i bransjen økes hvis bransjen skal beholde sin posisjon. Vi har derfor utviklet et lederutviklingsprogram tilpasset ledere i bransjen.

LederOppgjøret

Programmet er utviklet i tett samarbeid med ledere i bransjen for å sikre at de konkrete behovene regnskapsbransjen har blir ivaretatt. Behovene er avdekket gjennom grundig research; vi har holdt fokusgrupper i flere byer, gjennomført dybdeintervjuer, spørreundersøkelser og workshops. Resultatet er et skreddersydd program for bransjen. Vi kaller det LederOppgjøret.

LederOppgjøret består av fire samlinger, virtuelt klasserom med inspirasjon, en-til-en-coaching og forum med de andre deltakerne i kullet. Til høsten er det oppstart av tre kull i Trondheim, Bergen og Oslo, med 15 deltakere per kull. Det har vært stor interesse og 15 deltakere har allerede forhåndsreservert plass.

Denne uken har vi vært i Trondheim og møtt Engasjert Byrå, som skal bidra til å gi lederne de beste forutsetningene for utvikling av sin lederrolle, tilpasset bransjen og enkeltindividet. Engasjert byrå vil være faglig og metodisk ansvarlig, og sørge for at alle deltakerne i programmet får de beste verktøyene for å kunne lykkes i sin rolle.

Brukerforum om a-ordningen

Regnskap Norge deltok torsdag på Brukerforum a-ordningen i Skattedirektoratet.

Det mest sentrale temaet i møtet var ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ved deling av data fra a-ordningen. Målene med økt deling av data er økt etterlevelse ved styrket tilsyn, effektivisering ved gjenbruk og økt kvalitet på opplysninger. Økt anvendelse anses å være det sterkeste insentivet for korrekt rapportering. Skatteetaten har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å utrede minst to alternative løsninger for deling av data fra a-ordningen.

Skatteetaten imøteser bestilling av utredning fra Finansdepartementet før påske. Denne vil sendes til Regnskap Norge for innspill. Mulig innføring antas å skje i løpet av 2021.

Et annet tema var innføringen av obligatorisk virksomhetsnummer. Virksomhetsnummer vil bli obligatorisk ved rapportering av arbeidsforhold i a-meldingen. Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot de virksomhetene som berøres av dette.

Når det gjelder status på a-ordningen var det i februar 20 % færre henvendelser på brukerstøtte enn på samme tid i fjor. Det er også færre ileggelser av tvangsmulkt og færre klager på tvangsmulkt. Det er også en halvering av saksbehandlingstiden sammenlignet med forrige halvår. Seks av ti får nå medhold i sine klager på tvangsmulkt. Dette er det dobbelte av hva som var tilfellet tidligere. Det er også en god utvikling når det gjelder levering innen fristen.

Status naturalytelser

Regjeringens endringsforslag for å redusere arbeidsgivernes byrder i tilknytning til de nye reglene for personal- og tredjepartsrabatter er gode, men Regjeringen burde i større grad også sett på tiltak som kunne redusert den administrative merbyrden arbeidsgiverne blir pålagt.

Etter møter med Finansdepartementet og Skattedirektoratet, gikk vi sammen med NHO, Virke og Spekter i en arbeidsgruppe for å arbeide for tiltak som kan legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet – og utarbeide en veileder på området.

Etter to gode møter med arbeidsgruppen, har vi nå sendt våre felles innspill til Skattedirektoratets arbeid med veilederen.

Vi er spente på utfallet!

 

Hilsen
Christine