Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet

Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!  

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Kjersti Skotvold, Gry Anita Wangen, Liv Veiteberg Braaten, Astrid M. Dugstad Tveter (leder Kvalitetskontrollutvalget), Oksana Mikhalchuk og Christine Lundberg Larsen.

Årets kontrollsesong er i gang. Alle kontrollørene i Regnskap Norge var onsdag og torsdag denne uken samlet på Gardermoen.

Formålet med samlingen er å sikre at kontrollørene, når de er ute på kontroller, i størst mulig utstrekning vurderer de samme forholdene likt. Jeg deltok og fikk innlede denne samlingen med å se på prognoser for og utvikling i bransjen.

På årets samling gjennomgikk vi blant annet krav i forbindelse med etterlevelse av regnskapsførers plikter etter det nye hvitvaskingsregelverket og regnskapsførers tilpasning til personopplysningsloven. Kontrollørene fikk også en presentasjon av kvalitetssikringssystemene Nye KS Komplett, GO Quality og Sticos Oversikt.

Du kan lese mer om kvalitetsordningen her.

Én mva-sats og rentebegrensningsregelen i skatteloven på agendaen i fagutvalget

Denne uken hadde fagutvalget, som behandler de høringssakene vi gir uttalelse i, sitt første møte etter ferien. På sakskartet var blant annet NOUen med forslag om én mva-sats, og forslag til endringer i rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. Høringssvarene vil bli publisert så snart de er ferdige og sendt.

Det er en engasjert og dyktig gruppe med medlemmer som utgjør fagutvalget: Peer Veiby, leder og styrets deltaker, Karl-Asbjørn Kjennerud, Geir Høydalsvik, Hanne Steenhoff og Sveinung Mo. Alle har solid kunnskap og erfaring med regelverket og hvordan det virker i praksis. Sammen med fagekspertene i administrasjonen, som saksforbereder og forfatter av høringssvarene, står fagutvalget for en viktig stemme i vårt næringspolitiske arbeid.

Årets overskudd – en viktig pris for bransjen

Vi offentliggjorde finalistene til Årets overskudd torsdag denne uken. Gratulerer til dere alle!

Det gjør godt å se begrunnelsene i alle nominasjonene som ble sendt inn. De vitner om en bransje med engasjerte mennesker som vil noe, en bransje som er bevisst utviklingen og som vil bruke mulighetene – og ikke minst forteller de om en bransje som ser menneskene i det hele, betydningen av menneskene som ressurser og den omsorgen dere har for hverandre og kundene. 

Fortsett å se hverandre, løft hverandre og gjør hverandre stolte! De menneskelige relasjonene, og evnen og viljen til å bidra og hjelpe andre, vil ikke bli mindre viktig fremover. 

Vi sees på Overskudd 2019 – Jubileumskonferansen neste uke. Med 800 deltakere blir det vårt største bransjetreff noensinne.  

Jeg gleder meg veldig!

Hilsen

Christine