Christines hilsen uke 4

Vi har begynt nytt strategiarbeid, diskutert personvern og bransjens fremtid med medlemsnettverk og i tillegg har lovutvalget hatt møte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Regnskap Norge er i gang med nytt strategiarbeid.

Strategi i prosess

Denne uken har både vi i foreningen og styret deltatt på workshoper i samarbeid med Brainwells. Under workshopene identifiserte vi foreningens styrker og utfordringer, samt ambisjonene vi har for organisasjonen og bransjen. Her var ingen svar feil og ingen drømmer for store.

Workshopene var startskuddet for det pågående strategiarbeidet som skal bidra til at foreningen gir verdi for deg som medlem, også i fremtiden.

Status på lovarbeidet

Lovutvalget, som gjennomgår regnskapsførerloven, hadde møte mandag denne uken. På agendaen var blant annet:

  • Vilkår for autorisasjon, både for selskap og person
  • Organisering av virksomheten
  • Forutsetninger for å kunne påta seg og fortsette oppdrag
  • Oppdragsansvarlig regnskapsfører

Utvalget er delt på enkelte spørsmål. Et av disse er kravet til utdanning og praksis. Regnskap Norge går inn for en to-spors løsning, der både master- og bachelorgrad kvalifiserer til autorisasjon som regnskapsfører, men der lengden på praksisforløpet varierer. Endelig flertallskonklusjon faller senere.

Å løfte frem foretaket gjennom egne virksomhetsregler, med krav om å sørge for tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og rutiner, er noe utvalget er samstemte om. Dette tilsvarer krav som i dag følger av god regnskapsføringsskikk.

Utvalget er også enige om at det fortsatt skal utpekes en autorisert regnskapsfører som oppdragsansvarlig for det enkelte oppdrag. Regnskap Norge ønsker imidlertid en forenkling ved at dette ikke trenger å skje i oppdragsavtalen, og det er utvalget enige med oss i.

Som vanlig møtte vi vår interne referansegruppe i forkant av møtet. Alle synspunkter vi tar med oss inn i lovarbeidet er bestemt ut ifra drøftelser og forankring gjort i ulike medlemsfora, og selvsagt i styret. Referansegruppen er en viktig bidragsyter som bistår oss med argumenter for synspunktene vi fremmer.

Det er Hanne Opsahl som er vår representant i lovutvalget. Ta gjerne kontakt med henne hvis du har spørsmål i tilknytning til arbeidet.

Kunnskapsdeling med medlemsnettverk

Denne uken møtte vi to medlemsnettverk for å diskutere to viktige emner – personvern og bransjens fremtid.

Først ut var den engasjerte gjengen i Samarbeidende Regnskapsførere AS, som mandag fikk høre Inger-Lise Haare gå igjennom ny organisering og Regnskap Norge sine tanker om bransjen. Deretter tok Hans Ellefsen for seg sentrale problemstillinger rundt personvern for regnskapsvirksomheter.

Diskusjonen viste at regnskapsbransjen, med utgangspunkt i krav i GRFS, har gode tiltak på plass. Risikovurderingen og dokumentasjonen kan, blant andre, imidlertid forbedres. Ellefsen viste også frem nye dokumenter i KS Komplett som hjelper regnskapsvirksomheten med arbeidet med personvern.

Tirsdag møtte vi de ivrige folkene i ERFA Oslo/Akershus. Hans Ellefsen innledet en fin diskusjon om bransjens muligheter i fremtiden. Og kundeforventninger, forretningsmodeller, ledelse, utvikling av medarbeidere og teknologikompetanse var sentrale temaer.

Regnskapsbransjen er i god posisjon til å ta rollen som bedriftens nærmeste hjelper. Når det er sagt, krever dette tiltak innen forretningsutvikling. Det er særlig viktig å tydeliggjøre sin identitet som virksomhet og å utvikle lederskapet til det beste for medarbeidere og kunder.

Gruppen var samstemte i at mindre regnskapsvirksomheter bør styrke og markedsføre forretningsnettverket sitt, slik at de kan være en «one-stop-shop» for kunden.