Christines hilsen uke 49

Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen og Lene N. Sundalskleiv på vei til minihøring om sirkulærøkonomi på Stortinget.

Det er tydelig at sirkulærøkonomi gjør sitt inntog i norsk politikk og næringsliv. Regnskap Norge var denne uken en av nøkkelaktørene på minihøring hos Venstre på Stortinget. Høringen ble arrangert av Atle Hamar, statssekretær (V) i Klima- og miljødepartementet, og Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant (V).

På grunn av et annet møte måtte jeg gå før høringen var ferdig. Men min kollega Lene Sundalskleiv var modig og tok fremføringen for Regnskap Norge – for første gang i et slikt fora. Tilbakemeldingen jeg har fått er at deltakerne lyttet oppmerksomt til budskapet vårt og det ble notert flittig. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre, og vi er ett skritt nærmere en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi i Norge.

Som representant for regnskapsbransjen, fremmet vi regnskapsførerne som næringslivets nærmeste rådgivere. Bransjen vår kan veilede og orientere SMB-markedet om mulighetene og kravene som følger omstillingen til sirkulærøkonomi.

I tillegg fremførte vi 3 konkrete forslag:

  1. Å opprette et samarbeid mellom Miljødepartementet og Næringsdepartementet
  2. Å invitere næringslivsorganisasjonene til å bidra i utformingen av regelverk og rapporteringsmåter
  3. Å utvikle en nasjonal strategi som har de operasjonelle grepene på plass for integrering av sirkulærøkonomi i næringslivet

Tilstede var blant annet Circular Norway, Elektroforeningen, Abelia, Virke, Avfall Norge, Forbrukerrådet, NITO og IBM.

Regnskap Norge gir konkrete innspill til Nordic Smart Government

Brønnøysundregistrene inviterte nylig til et åpent møte om Nordic Smart Government – et fellesnordisk initiativ for å forenkle rapportering for SMB-bedrifter. Initiativet, igangsatt av de nordiske registerenhetene, har høye ambisjoner om å bygge en effektiv standardisert digital rapporteringsstruktur. Konseptet innebærer utveksling av regnskaps- og forretningsinformasjon bedrift-til-bedrift og bedrift-til-myndighet hvor SAF-T vil inngå.

Regnskap Norge er positive til initiativet. Under møtet holdt Hans Ellefsen et innlegg om konseptet fra regnskapsbransjens perspektiv. Vi påpekte viktigheten av samordning mellom og i offentlige etater for å sikre harmonisering av innovasjonstiltak, bred privat deltakelse samt at forenkling i rapportering starter i regelverket.

Kvalitet av data, sikkerhet og tillit til løsningen er avgjørende for å sikre suksess. Her vil regnskapsførerne kunne spille en avgjørende rolle i samarbeid med systemleverandører.

For å sikre regnskapsbransjens og sluttkundenes behov, ønsker Regnskap Norge tett involvering i utviklingen av konseptet.

Les mer om Nordic Smart Government her.

Styremøte hos Regnskap Norge

Denne uken har styret i Regnskap Norge hatt styremøte. Av sakene som ble behandlet var blant annet budsjett for 2019, planlegging av foreningens 50 års feiring og prioriteringer av tiltakene i strategien.

Styret er opptatt av at administrasjonen har en sunn drift som går i balanse. I forbindelse med 50 års jubileet er det satt av ekstra penger, både til ulike arrangementer for medlemmene og for å fremme regnskapsbransjen og bygge omdømme. Disse midlene kommer i tillegg til det vanlige driftsbudsjettet.

Styret er tilfreds med administrasjonens oppfølging av tiltakene i strategien. Foreningen har flinke ansatte med høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft.

Av tiltakene som fortsatt er under arbeid eller ikke påbegynt, har styret sett på hvilke tiltak som bør prioriteres og hvor styret kan bidra.

Styremøte hos Regnskap Norge