Christines hilsen uke 7

Altinn-trøbbel, kompliserte diett-regler og utvikling av bransjenorm for personvern har vært med på å prege denne uken – i tillegg til vellykket frokostseminar og møte med erfa-gruppe 6 i Oslo.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Morten Nilsen, Jan Ove Sjøholt, Hans Christian Ellefsen og Kathrine Andersen Tåsåsen etter frokostseminaret hos Regnskap Norge.

Frokostseminar hos Regnskap Norge – tema Forretningsutvikling

Denne uken var nesten 30 medlemmer samlet hos oss for å lære mer om hvordan Forretningsutviklingspakken gjennomføres, og ikke minst å høre om de mest vanlige utfordringene i regnskapsbedrifter.

Våre samarbeidspartnere fra NotYet, Morten Nilsen og Jan Ove Sjøholt, delte sine erfaringer fra arbeidet ute i virksomhetene, hvor det handler om bevissthet rundt ledelse og rådgivning. De sier at regnskapsførere må bli flinkere til å synliggjøre sin kompetanse overfor kundene sine, noe som betyr å levere mer enn bare det som er lovpålagt.

Altinn-trøbbel

Onsdag mottok vi tidlig meldinger fra dere om trøbbel med innlevering av skattemeldingen mva i Altinn. Det viste seg å skyldes tekniske problemer knyttet til en ny release. Vi tok raskt kontakt med Skatteetaten, og fikk etterhvert bekreftet at det ikke ville sanksjoneres ved for sen levering for dem som ble rammet. 

Det er viktig at vi unngår denne type problemer fremover. For det første bør oppgraderinger og releaser styre unna viktige frister, og dernest – hvis det av en grunn oppstår tekniske problemer i systemene – bør det uoppfordret varsles om at sanksjoner ikke ilegges ved levering påfølgende dag. Vi vil følge opp og legge trykk på dette overfor myndighetene.

De nye diett-reglene

Fagsupporten får mange spørsmål om diettreglene for tiden. Ikke rart, med alle endringer og nye avklaringer som stadig har kommet på området. Minner i den forbindelse om vårt 3 timers nettkurs som sammenfatter og oppdaterer dere på reglene som de er nå. 

Det er ingen hemmelighet at Regnskap Norge oppfatter reglene som kompliserte og omfattende, og at vi ønsker forenklinger. Dette sporet følger vi opp politisk!

Status bransjenorm personvern for regnskapsbransjen

Artikkel 40 i forordningen for personvern i EU motiverer til etablering av bransjenormer for bransjer med naturlige avgrensninger, og regnskapsbransjen er en bransje hvor det er svært nyttig å ha en slik norm.

Bransjestandardutvalget startet tidligere i år arbeidet med å utvikle vår bransjenorm, og arbeidsgruppen har kommet ganske langt med et fullverdig dokument. Bransjenormen må ha en god balanse mellom å være en «atferdsnorm», slik som det er beskrevet i forordningen, og samtidig ha en detaljgrad som gjør den praktisk og nyttig. Mye av arbeidet denne uken har derfor vært å finne frem gode eksempler som speiler regnskapsførernes utfordringer.

Videre skal normen godkjennes av Bransjestandardutvalget (Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen), og deretter skal den godkjennes av Datatilsynet før den publiseres. Vi ser for oss å publisere dokumentet som utkast til høring før endelig godkjenning i Datatilsynet slik at dere kan begynne å jobbe ut i fra normens anbefalinger.

Besøk hos Erfa-gruppe 6 Oslo

Ragnhild og jeg møtte denne uken ERFA 6 Oslo på kafe Engebret i Oslo. Det var et godt møte! Gruppen har 4-5 møter i året, og i tillegg to sosiale arrangement. De er flinke til å dele erfaringer og bistår hverandre når det trengs. Noen av medlemmene har vært med i 20 år, og mange nye har kommet til. De er åpne for nye medlemmer! 

Vi tok blant annet opp regnskapsbransjen i dag og fremover, og fortalte om hvordan vi jobber med nettverksarbeidet i Regnskap Norge.  

Hyggelig besøk hos Erfa Oslo 6