Christines hilsen uke 9

Vi skal være tilstede under Arendalsuka, og har begynt å jobbe med vårt bidrag til arrangementet. I tillegg har regnskapsførerloven vært under lupen denne uken.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Marit og Per-Ole er to av våre kollegaer som jobber med vårt bidrag under arrangementet.

Regnskap Norge til Arendalsuka!

Flere medlemmer har tidligere etterlyst vår tilstedeværelse under Arendalsuka, og denne høsten er vi påmeldt. Vi startet nylig å jobbe med hvilke tema det vil være riktig og viktig å synliggjøre for vår bransje under arrangementet.

Målet med Arendalsuka er å løfte de viktigste og mest aktuelle temaene i det politiske samfunnet og bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

Arendalsuka består av flere hundre arrangementer laget av organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele Norge. Arendalsuka gjennomføres 13.–18. august og er åpent for alle.

Vi vil orientere dere mer om vårt bidrag og tilstedeværelse under arrangementet fremover!

Regnskapsførerloven under lupen

Lovutvalget hadde møte denne uken, og som vanlig samlet vi vår referansegruppe for å diskutere og få innspill til sakene i forkant.

Som vi har gått inn for, vil forslaget til ny lov ha større foretaksfokus enn i dag. Det innebærer at foretakets plikt til å innrette virksomheten sin med tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og forsvarlige rutiner løftes inn i loven. Dette følger i dag av god regnskapsføringsskikk.

Utvalget vil i tillegg se videre på en eventuell bestemmelse rundt kvalitetssikring. Oppdragsutførelsen skal fortsatt skje i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Det betyr at bransjestandarden vil bestå. Kravet om at daglig leder må være autorisert står derimot for fall, slik vi har ønsket. Det ser imidlertid ut til at et egnethetskrav vil trå i kraft.

På sanksjonssiden ble innføring av overtredelsesgebyr diskutert. Så langt mener flertallet, inklusive oss, at tiltakene i dagens lov med tilbakekall av godkjenning og straff er virkemidler nok.

Utvalgsarbeidet nærmer seg nå slutten. Siste møte avholdes i april, og planen er at utredningen skal overleveres til Finansdepartementet i begynnelsen av mai.

Innovasjon i regnskapsbransjen

Vi i Regnskap Norge jobber aktivt med å strukturere innovasjonsarbeidet og setter i disse dager rammene for arbeidet.

Ett av tiltakene er å etablere en innovasjonslab. Laben skal sikre relevante og praktiske leveranser fra oss. Vi vil innlemme innovasjon i de daglige aktivitetene i organisasjonen og benytte oss av ekstern kompetanse for å skape et godt innovasjonsmiljø.

Innovasjon av forretningsmodeller i bransjen er en satsning. Dagens modell, som i hovedsak består av timebasert fakturering, vil ikke kunne sikre tilstrekkelig lønnsomhet i en digital hverdag. I den forbindelse ser vi på innovative virksomheter som tenker nytt rundt arbeidsprosesser og digitale løsninger. 

Vi ønsker å engasjere deg som medlem i dette arbeidet.

Har du noen tanker om innovasjonsarbeidet? Ta kontakt med Hans Ellefsen, leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge.