Digitalt forum er etablert

– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen og Geir Sandvik i Regnskap Norge under Digitalt forums første samling

Den 17. januar arrangerte Regnskap Norge for første gang Digitalt forum! 60 personer fra regnskapsbransjen var samlet i foreningens lokaler i Oslo for å snakke om digital transformasjon.

IT og teknologi blir stadig en større del av regnskapsbedriftenes leveranse, og vi ser at det er behov for at regnskapsførerne setter seg mer i førersetet. Frem til nå har mye av utviklingen blitt styrt av systemleverandører og andre.

Formålet med forumet er å samles for å se hvordan vi kan få bedre oversikt over markedet, større innflytelse på priser og betingelser, samt å sette oss i stand til å foreta veloverveide valg ved anskaffelse av programvare og systemer. Hvilke virkemidler som kan bidra til at regnskapsbransjens økonomiske og strategiske interesser ivaretas, både på kort og lang sikt?

Første møte ble fire tettpakkede timer, og tema som EHF 3.0, plattformisering og regnskapssystemer ble diskutert. Det ble opprettet flere arbeidsgrupper som skal jobbe videre med ulike problemstillinger og løsninger knyttet til dette. Styreleder Peer Veiby snakket om nødvendigheten av å jobbe planmessig og strukturert med en god digital strategi.

Digitalt forum er kommet for å bli, og vil bli arrangert to til tre ganger i året. Kommentaren fra flere av deltakerne var at møtet var svært konstruktivt og nyttig. For å støtte prosessen har Regnskap Norge etablert en lukket gruppe på LinkedIn, og her kan interesserte medlemmer kostnadsfritt melde seg på for å få og dele informasjon. 

Ny seerrekord på webinar

Årsoppgjørs-webinaret med Helge Mass Andersen ga ny seerrekord. Nærmere 2 500 av dere fulgte livesendingen. Helge ga en detaljert gjennomgang av dokumentasjonskravene, som vi vet er veldig aktuelt og nyttig for mange av dere akkurat nå.

For deg som vil lære mer om årsoppgjør publiserer vi et flunkende nytt nettkurs i neste uke.

Stay tuned


Hilsen
Christine