Du er en påvirker!

Om omdømmebygging og hver enkelts bidrag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Foto: Filip Bossuyt, Flickr / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

Hva offentlige personer og ledere i kjente virksomheter gjør og sier får ofte stor medieplass. Handlingene og utsagnene blir dermed gjenstand for mange enkeltpersoners meninger, som igjen påvirker omdømmet for den involverte merkevaren eller virksomheten.

Med personer med stor allmenn interesse som eksempler kan vi belyse hvordan enkeltpersoner former våre assosiasjoner. Hva har Steve Jobs betydd for Apple? Hva betyr Ingebrigtsen-brødrene for norsk friidrett?

Mange ble skuffet da Petter Northug nylig ble tatt for råkjøring. Kulturminister Abid Raja hevdet at Petter Northug «svekker idrettens omdømme». Påstanden er omstridt. Hvordan påvirker det han gjør din oppfatning av hans merkevare?

Hva er omdømme?

Det er mennesker som utgjør bedrifter, skaper en kultur sammen og bygger virksomheters omdømme. Omdømme er summen av andres oppfatning av virksomheter, merkevarer og personer. Og oppfatninger dannes av den enkeltes inntrykk og erfaringer.

Det betyr noe hva andre tenker og mener om deg: Det påvirker beslutningene knyttet til dine leveranser og din virksomhets leveranser. Hvordan du opptrer overfor kundene former deres oppfatning av deg og virksomheten du representerer.

Hele Norges økonomisjef

Det er oppfatningen vi ønsker at næringslivet og myndighetene skal ha om hva regnskapsbransjen er og står for. «Hele Norges økonomisjef» sier noe om det vi leverer som bransje, og vår betydning for næringslivet og samfunnet.

Du som regnskapsfører er med på å påvirke din bedrifts omdømme, men også regnskapsbransjens omdømme. Kanskje ikke i samme grad som kjente personer med allmenn interesse – men du er med på å gi dine kunder et referansegrunnlag for hva de mener om bransjen generelt; om kompetansen, samarbeidsevnen og hvor nyttige regnskapsførere er.

Andres oppfatning av deg som regnskapsfører og rådgiver er med på å supplere deres helhetsinntrykk, fordi du representerer bransjen: Du er en ambassadør.

Det betyr også at hvordan andre regnskapsførere handler påvirker hva andre mener om deg, fordi vi ofte generaliserer for å finne svar. Vi generaliserer for å danne oss meninger, og det vi bygger meningene ut fra er erfaringsgrunnlaget vi har.

Hva slags omdømme vil du være med på å bygge?

Omdømmeforskere hevder at organisasjoner med et godt rykte har en fordel, som både på kort og lang sikt bidrar til lønnsomhet. Men omdømmet må pleies kontinuerlig – som en plante.

Vi er alle med på å påvirke. Enten vi vil eller ikke. Enten vi er det bevisst eller ikke.

Når du møter eksisterende kunder, nye kunder, samarbeidspartnere eller leverandører; hvilket inntrykk etterlater du deg og hvilket inntrykk ønsker du at de skal sitte igjen med? Er det samsvar mellom disse? Hva slags omdømme er du med på å skape for din bedrift?

Å reflektere over om det man sannsynligvis oppnår med det man sier eller gjør er i tråd med det man ønsker kan være en nyttig forberedelse. Ærlige tilbakemeldinger fra dem som ser deg utenfra er også med på å løfte blikket.