Endringsprosess i et tomt basseng

I et tomt svømmebasseng på Sundvollen holder Veiby Økonomi workshop. Målet er å inspirere medarbeiderne og motivere til å tenke annerledes og utenfor boksen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Endringsprosess i et tomt basseng

Omstilling

Daglig leder Peer Veiby vil omstille regnskapsbedriften mot et sterkere tjenestespekter innenfor rådgivning. Han ser muligheten for å bygge en kultur som favner langt bredere enn bare det rent regnskapsfaglige. Gradvis begynner Peer å snakke om den nye rollen til regnskapsføreren; kundens hjelper. Rådgivning er et nøkkelord som går igjen i alt han legger frem for resten av staben.

Utenfor boksen

Peer vil stimulere til å tenke utenfor den tradisjonelle regnskapsførerboksen, være kreativ og se nye muligheter. Han er en sterk tilhenger av å ha seminarer med de ansatte, gjerne utenfor de kjente og trygge omgivelsene. Workshopen i svømmebassenget var av de mer spesielle. Endringsprosessen i Veiby Økonomi handler selvsagt om så mye mer enn dette møtet. Det handler om hvordan en tradisjonell regnskapsbedrift møter og utnytter utviklingen til det beste for bransjen og kundene. I alle bransjer er det mye usikkerhet knyttet til det å snakke om endring, ikke minst er det vanskelig å se hva det konkret betyr for bedriften og arbeidsoppgavene som utføres.

Bakgrunn

For fire år siden var Peer Veiby daglig leder og eier av to selskap; Veiby Økonomi og Veiby Revisjon. Han tenkte mye på fremtidens regnskapsbedrift og utfordringene bransjen stod overfor. Man fryktet en kodak-effekt, at utviklingen i bransjen begrenset seg til det regnskapsbransjen tradisjonelt har hatt kompetanse og tyngde innen, og at bransjen ikke ville ta opp konkurransen med andre aktører i markedet.

Nye skybaserte løsninger og en sterk digital utvikling utfordret hele den tradisjonelle regnskapsproduksjonen. Peer så det som eneste løsning å omstille mot et sterkere tjenestespekter innenfor rådgivning. Han solgte derfor revisjonsselskapet for å satse på regnskapsdelen. Denne beslutningen var utgangspunktet for den store endringsprosessen i Veiby Økonomi.

Vil du høre mer? På Årsmøtet i Trondheim vil Peer Veiby selv dele den spennende og ikke minst inspirerende historien.