Enkelt er vanskelig, men nødvendig

Koronakrisen har vist at myndighetene kan snu seg raskt når det trengs. Krisen har også vist at det er et løpende behov for innspill fra næringslivet og forenklinger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Regnskap Norges forenklingsarbeid, og møteplasser som Forenklingskonferansen, er viktig for næringslivet.

Næringslivet er hardt rammet av koronakrisen og behovene for tiltak har vært stort. Vi berømmer Regjeringen og Stortinget for handlekraft og raske beslutninger. Ulempen med å handle raskt er fravær av utredninger, som gir rom for å vurdere ulike sider, alternativer og konsekvenser nærmere. Raske beslutningers manglende utredning får konsekvenser for dem beslutningene gjelder for, eller er ment å gjelde for.

Kompensasjonsordningen er et eksempel, der forventningene var høye. Særlig de små foretakene og oppstartsbedrifter har merket manglene.

Vi har gitt mange innspill og forbedringsforslag til myndighetene og politikerne. Noe får gjennomslag, andre ikke – det ligger i påvirkningsarbeidets natur. Det gjelder å ikke gi seg, og vi fortsetter med å bringe regnskapsbransjen og næringslivets stemme inn i debatten.

Drepende komplisert regelverk

Dette var tittelen på en sak i Finansavisens siste R-magasin, hvor vi uttaler oss om regnskapsførerregelverket og de krevende hvitvaskingsreglene. 

Det er ingen tvil om at det stilles større krav til regnskapsførers kompetanse og yrkesutøvelse i dag enn tidligere, og det er viktig å balansere reglene opp mot kost/nytte. Det innebærer å begrense kravene til det som teller og har faktisk effekt. På enkelte områder er kravene blitt så omfattende at de langt overgår det som innhentes i effekt.

For hvitvaskingsreglenes del etterlyser vi at det offentlige selv bidrar med systemer for informasjonsinnhenting og -deling, som gir enkel og rask tilgang til de opplysningene som trengs.

Forenklingsarbeid og Forenklingskonferansen 2020

Forenklingsarbeidet vårt, og behovet for møteplasser som Forenklingskonferansen, er tydeligvis fortsatt av stor betydning.

For syvende år på rad arrangerer vi Forenklingskonferansen sammen med Revisorforeningen og NHO. Datoen er 23. september.

Temaet i år er balansen mellom forenkling og kontroll. Hvor mye kan vi forenkle før det går utover nødvendig kontroll? Eller har kontrollhensynet og overføring av kontrolloppgaver til næringslivet tatt overhånd?

Konferansen er gratis og vi åpner for påmelding neste uke.  

 

Hilsen

Christine