Er du forberedt til kvalitetskontrollen?

Vi har laget en veiledning og tatt i mot nye ressurser som vil bidra med regnskapsfaglig tyngde og utvikling av kompetanseprogrammene våre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Våre nye medarbeidere Kjersti Skotvold og Camilla Kristiansen.

Kjersti Skotvold er statsautorisert revisor og ansatt som fagansvarlig for området regnskap. Dette omfatter regelverk i tilknytning til årsregnskap, bokføring samt regnskapsførerregelverk/GRFS. Hun har mange års erfaring som revisor, og senere i fagavdelingen, i BDO. I fagavdelingen har hun gitt støtte til regnskapsførere og revisorer i revisjons- og regnskapsfaglige problemstillinger, i tillegg til opplæring og kursutvikling.

I stillingen som Fagansvarlig regnskap i Regnskap Norge vil Kjersti ha en viktig rolle som fagstøtte til medlemmer. Hun vil også ha det faglige ansvaret for Regnskap Norges myndighetsarbeid på regnskapsområdet.

Camilla Kristiansen er ansatt som seniorrådgiver i avdelingen Kompetanseprodukter og tjenester i Regnskap Norge. Hun har blant annet erfaring fra kurs- og konferansebransjen. Sist jobbet hun i Confex som prosjektleder og teamleder, med ansvar for utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser for næringslivet. 

I stillingen som seniorrådgiver vil hun utvikle, vedlikeholde og administrere kompetanseprogrammene. Camilla har god innsikt i research-arbeid, koordinering og gjennomføring av opplæringstiltak, og vil bidra til at bransjen har den rette kompetansen til å møte endringer, muligheter og utfordringer fremover.

Forberedelse til årets kvalitetskontroll

Vi er godt i gang med å planlegge høstens kontrollsesong. Som et ledd i forberedelsene har vi sett på hvordan vi kan hjelpe dere som er usikre på hvilke krav og forventninger som faktisk skal innfris på kontrolldagen. Dette har resultert i to helt konkrete informasjonstiltak.

Det første er at vi har gått grundig gjennom hvilke feil og mangler som er gjengangere hvert år, og utarbeidet en veiledning som tar for seg de mest utbredte feilene.

Det andre er at vi har tilgjengeliggjort regelverket ved å publisere standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) i artikkelform på våre hjemmesider. I webutgaven av GRFS er det lagt inn både anker og aktive lenker til lovdata og andre relevante kilder.

Regnskap Norge om utfordringer og løsninger på Circular Economy Conference 2019 

Hans Ellefsen, leder for Teknologi og innovasjon, holdt et innlegg på årets Circular Economy Conference med temaet «Accounting and tax regulations – do they stimulate or hinder the transition to circular economy». Arrangementet var i regi av Sintef, Nord Universitetet og NTNU og ble avholdt i Langesund. Nærmere 80 deltakere kom fra Norge og utlandet, og representerte næringsliv, forskermiljøet og akademia.

Ellefsen gikk gjennom de problemstillingene vi til nå har sett hos bedriftene som ønsker å endre sin forretningsmodell fra en lineær til sirkulær økonomi, med hovedvekt på utfordringene med dagens regnskapsstandarder og skatte- og avgiftsregler. Deltakerne fikk også innsikt i hvordan regnskapsbransjen kan hjelpe bedrifter med å identifisere, måle, systematisere og rapportere på sirkulære styringsparametere for å synliggjøre de underliggende verdiene i selskapet.

Vi ser godt behovet for en utvikling innen regnskapsstandarder, og jobber for at myndighetene legger til rette for at skatte- og avgiftsregimet stimulerer til en lønnsom overgang til sirkulære forretningsmodeller.

God pinse!

Hilsen

Christine