Nå får økonomistudenter relevant arbeidserfaring som en del av utdanningen!

Fra og med denne høsten tilbyr Høgskolen i Molde studentene et nytt praksisfag med utplassering hos autoriserte regnskapsførerbedrifter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter initiativ fra ERFA-gruppe Møre og Romsdal II har Høgskolen i Molde og regnskapsaktørene i området inngått et samarbeid om praksisplasser for studenter. Tilbudet blir et forlengende ledd i en utdanning som har mye teori, men lite praksis. 

Studentene får detaljert innsikt i hvordan en autorisert regnskapsførervirksomhet organiserer seg, kunnskap om hvordan virksomhetens spesifikke regnskapssystem er bygd opp og hvordan det ivaretar kravene i bokføringsloven. De får også innsikt i virksomhetens etiske regelverk, aktuelle etiske problemstillinger og rutiner rundt håndteringen av dette.

For å kunne innvilges utplassering stilles det krav om fullført bachelor i studiet økonomi og administrasjon – Profilering regnskapsfører, med karakteren C eller høyere i snitt.

Arbeidet skal tilrettelegges slik at studenten oppnår bredest mulig innsikt i sentrale arbeidsoppgaver i regnskapsføreryrket. Studenten er utplassert i autorisert regnskapsførervirksomhet i full arbeidstid i et semester, og arbeidstiden deles likt mellom relevant praksis og arbeid med en konkret problemstilling som gir grunnlag for en skriftlig rapport. Fullført semester gir 30 studiepoeng og relevant arbeidserfaring.

Høgskolen i Molde er først ut i landet med dette tilbudet.

Les mer om ordningen