Et godt fellesskap med mange bidragsytere

Selv om vi ikke møtes fysisk, har dialogen og nærheten vi har hatt med dere medlemmer i det siste vært enestående.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Skjermbilder fra Digitalt Storforum. Vi er mange som begynner å bli vant til å møtes på denne måten.

Vi heier på hverandre og løfter bransjen frem i media, mot myndighetene og næringslivet.

– Regnskapsbransjen har posisjonert seg bra i krisen og Regnskap Norge har utvilsomt gjort en god jobb for å vise at vi er en viktig aktør i samfunnet, kunne vi lese i Finansavisen torsdag. I Facebook-gruppen vår svarer vi på spørsmål så snart det lar seg gjøre, men ser også at dere svarer hverandre og bidrar.

Midt i en vanskelig situasjon er det fantastisk å se at regnskapsbransjen og regnskapsførerne stadig trekkes frem som en uunnværlig ressurs og støttespiller – og at vi kan bistå hverandre og kjenne styrken i fellesskapet.

Vi gjennomfører!

Siden vi ikke kan møtes fysisk ennå, gjennomføres Rådgiverprogrammet digitalt, så lenge retningslinjene krever det. Og det går bra! Mandag denne uken ble samlingen gjennomført som et heldags zoom-møte – både med fellessesjoner og gruppearbeid.

Med gode forberedelser, klare rammer, teknisk støtte og strukturert møteledelse er tilbakemeldingene positive.

En suksessfaktor er at deltakerne allerede kjenner hverandre gjennom fysiske møter og er vant med å bruke zoom fra nettsamlinger tidligere i programmet.

Digitalt Storforum

Tirsdag møttes representanter fra de største medlemsbedriftene til Storforum. Denne samlingen ble gjennomført i Teams.

I møtet ble det snakket mye om regnskapsførerens rolle i den nye hverdagen, samt hvordan både Regnskap Norge og dere medlemmer har utnyttet mulighetsrommet den siste tiden har gitt.

Hanne Opsahl holdt en gjennomgang av Regnskap Norges næringspolitiske aktiviteter, som har vært omfattende den siste tiden, og særlig arbeidet med kompensasjonsordningen og oppdragsbekreftelsen knyttet til ordningen.

I løpet av møtet fikk vi gode innspill fra deltakerne, som vil hjelpe oss i arbeidet videre.

Et digitalt Storform lot seg gjennomføre veldig fint og vi noterte oss ny rekord på antall deltakere. Å gjennomføre nettverksmøter digitalt er absolutt mulig, men vi håper å snart kunne møtes fysisk også.

På kontoret er vi inne i en tilvenningsperiode, hvor vi i begynnelsen av mai ønsker å være halv stab i Støperigata. Rutiner er tilrettelagt; vi tar med oss egen matpakke, holder avstand og har utvidet renhold. Men det er utrolig godt å møte kollegaer igjen og møtes på ordentlig!

Jeg ser frem til en mer normal hverdag, men ser også at det er mye læring og mange positive erfaringer vi tar med oss ut av krisen. Den nye hverdagen vil sannsynligvis aldri bli det den var, men farges av alt det vi har lært som vi velger å ta med oss videre.

Hilsen

Christine