Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019

Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Jarle Tveit ble tildelt æresmedlemskap under festmiddagen på Regnskap Norge sitt årsmøte.

Under festmiddagen 12. juni fikk fire viktige bidragsytere for foreningen og bransjen sin velfortjente hyllest.

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap ble tildelt Jarle Tveit, som har vært medlem i Regnskap Norge siden starten 9. mai 1969.

Jarle skulle egentlig bli bonde og overta farsgården i Skjold, men etter endt utdannelse innenfor regnskap og økonomi, begynte han som regnskapsfører – til stor glede for blant andre foreningen og kundene hans.

I tillegg til å starte og drive Tveit Regnskap, som også fyller 50 år i år, har han vært styremedlem i foreningen fra 2004 til 2008. Han har også vært medlem i appellutvalget i 3 år. Han har også vært medlem i appellutvalget i 3 år, og har i tillegg vært en viktig bidragsyter i sin lokale ERFA-gruppe som ble etablert i 1979.

Hederstegn

Det ble utdelt hele tre hederstegn denne kvelden.

Roy Kristensen har i flere år vært en nær samarbeidspartner og ressursperson for foreningen, både som kursholder, på fagsupport, og i utarbeidelse av KS Komplett. Kristensen har vært en nær rådgiver i vårt regelverksarbeid. Han har vært leder av kvalitetskontrollutvalget, medlem av disiplinærutvalget og var med i arbeidsgruppen som arbeidet med det aller første utkastet til GRFS.

Roy har promotert bransjen i flere fora og viktige miljøer, og har i dag ansvaret for regnskapsførerstudiet på BI, hvor han omtales som varm, humoristisk og faglig dyktig.

May-Liz Christensen har vært medlem i Regnskap Norge i 23 år, og vært kontrollør for kvalitetskontrollen siden år 2000, etter å ha hatt kontroll i egen virksomhet, DMC Regnskap AS, som hun har drevet siden 1997. Verdiene til DMC Regnskap stemmer godt overens med verdiene en god kontrollør bør besitte; kvalitet, sikkerhet og trygghet.

May-Liz er faglig dyktig, engasjert og godt likt blant kontrollobjektene. Hun har også gjennomført mange veiledninger, som bidrar til å sikre god kvalitet i regnskapsbedriftene.

Hanne Opsahl har jobbet i Regnskap Norge siden 1993. Hun har viet halve livet sitt til foreningen. Hele sin yrkeskarriere har hun vært en bidragsyter til å profesjonalisere regnskapsbransjen gjennom sitt sterke faglige engasjement og sine evner til å skape gode relasjoner.

Hun har hatt en avgjørende rolle i Regnskap Norge sitt arbeid for å opprettholde og modernisere regnskapsførerloven som et godt fundament for bransjens videre eksistens.

Gjennom karrieren har hun evnet både å være fagleder og en dyktig leder for et sammensatt team i avdelingen for næringspolitikk og kommunikasjon i Regnskap Norge.

Vel fortjent, alle fire!

Hederstegn på Årsmøte 2019