Fakturering av kontingenter og forsikringer for 2017

Har du ajourtført dine medlemsopplysninger?

Del

Medlemsavdelingen jobber for tiden med å klargjøre for fakturering i løpet av januar. Det skal være sendt ut e-post til alle person- og bedriftsmedlemmer hvor vi har bedt om oppdatert medlemsinformasjon. Har du ennå ikke logget deg på regnskapnorge.no og ajourført dine opplysninger, anbefaler vi å gjøre det så fort som mulig. Vi har lagt til rette for å sende ut faktura per EHF og e-post, og oppfordrer de av dere som mangler en faktura-e-postadresse om å legge inn dette.

Reduksjon i forsikringspremiene
Premien på profesjonsansvarsforsikringen settes ned 2 % fra i fjor, i tillegg senker vi premien på kriminalitetsforsikringen med nesten 10 %. Det er ingen prisendring i årets kontingenter, men kontrollavgiften økes med 2,5 % i henhold til vedtak fra generalforsamlingen. Serviceavgiften økes også med 2,5 %. Kontingenter og kontrollavgift faktureres fra foreningen, mens serviceavgiften, forsikringer og evt. abonnement faktureres fra Regnskap Norge AS.

Oversikt over priser og kontingenter finner dere på vår nettside.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs