Forenkling eller forvanskning?

Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
– At regjeringen jobber med og har fokus på forenklinger er bra, men det hjelper så lite når de samtidig kommer med nye regler som gjør det mer komplisert og som øker byrdene for næringslivet, sa Christine Lundberg Larsen under Debatten på NRK 24. januar.

Debatten på NRK med Fredrik Solvang var tema skatteendringene for tips og naturalytelser, som nå må innberettes av arbeidsgiver. De nye endringene berører veldig mange i næringslivet, men ingen politikere stilte til debatten.

Vi verdsetter myndighetenes arbeid med og fokus på forenklinger høyt, men ville gjerne fortelle dem at når nye kompliserte regler innføres og byrden for arbeidsgiver øker, må dette også inn i forenklingsregnskapet. 

Moderne teknologi må utnyttes i større grad – både for innhenting, sammenstilling og kontroll av informasjon. Dette gjelder også hos myndighetene. Slik unngår vi at arbeidsgiveren blir en eneste stor rapporteringskilde, som må bruke mer tid på å dokumentere enn å produsere. Mulighetene for god oppfølging finnes allerede!   

Ny regjeringsplattform

Det er mange positive signaler for næringslivet i den nye regjeringsplattformen, der vi også kan regne hjem flere saker vi selv har jobbet for. Her kan vi trekke frem at regjeringen endelig vil utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag, et forslag Regnskap Norge introduserte allerede i 2007. 

Regnskap Norge har over lang tid vært en pådriver for å få gjennomført forenklinger, og har kommet med flere forslag vi mener vil være praktisk gjennomførbare, i tiden og som ikke pålegger virksomhetene ekstra byrder. 

Vi har kommentert noen av tiltakene.

 

Hilsen

Christine