Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren

Regnskap Norge hadde denne uken det årlige møtet med skattedirektøren, som vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode i stillingen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
I tillegg til skattedirektør Hans Christian Holte, stilte Lene Ringså, Jan Magnus, Henning Stokke og Kari Alice Frønsdal fra Skattedirektoratet.

På agendaen i møtet med Skattedirektoratet stod blant annet forenklinger, hvor vi så på de nye reglene for naturalytelser, skattemeldingen og rettssikkerhet.

Skattedirektøren uttalte nylig i media at han vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode som skattedirektør. Regnskap Norge har gitt innspill til forenklingssaker, som skatteetaten vurderer og jobber videre med. Det sees blant annet på området for registrering av virksomhet.

Vi tok også opp den nye veilederen for naturalytelser. Vår involvering fikk ikke den formen vi hadde håpet og forventet etter utspillet fra Finansministeren. Etter vår mening ville mye av støyen vært unngått om myndighetene inkluderer brukerne bedre og er mer lydhøre underveis.

Etaten arbeider med å lage digital, temabasert skattemelding for alle næringsvirksomheter. Denne skal etter planen iverksettes allerede i 2021. Her meldte vi bekymring for tidsløpet. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for å få en best mulig løsning som oppfyller målsetningen om å være forenklende for næringslivet. Vi anbefalte å vurdere tidsplanen på nytt. Dette er en sak vi avgir høringssvar på i disse dager.

Under temaet rettsikkerhet tok Regnskap Norge særlig opp situasjonen med lange saksbehandlingstider på klager til Skatteklagenemnda. Dette er en uholdbar situasjon for skattyterne. Finansdepartementet holder i oppfølgingen av Oxford-rapporten som kom i april og inneholdt anbefalinger til hvordan situasjonen bør løses.

Vi diskuterte også praktiseringen av unnskyldelige grunner i forbindelse med ileggelse av tilleggsskatt, der vi mener praktiseringen er strengere enn det Finansdepartementet tok til orde for i forarbeidene til skatteforvaltningsloven. Dette er en sak vi vil jobbe videre med.

Vi gleder oss til å ta imot skattedirektøren på årsmøtet 12. juni, der han vil holde innlegg om ny organisering, utvikling og satsninger i skatteetaten.

Årsmøtet nærmer seg

I tillegg til skattedirektøren, møter du også Øystein Dørum og Irene Nygårdsvik på årsmøtet. Hele programmet er nå publisert og arrangementet nærmer seg med stormskritt. Jeg gleder meg og håper å se deg.

Husk at påmeldingen til den elektroniske avstemmingen stenger 10. juni kl. 16:00. For å kunne stemme elektronisk elektronisk må du melde deg på i forkant. Dette gjelder både deg som følger livesendingen og deg som er fysisk tilstede på Fornebu. Les mer om gjennomføringen av generalforsamlingen.

Møte med Erfa-Ringen i Oslo

Nylig møtte jeg ERFA-gruppe Akershus/Oslo VI. Vi snakket om bransjens utvikling og regnskapsførerens rolle i omstillingen til sirkulær økonomi. Den ene av dem er regnskapsfører for Fjong – selskapet som leier ut klær. Her var det god stemning og mange interessante refleksjoner både rundt det digitale skiftet vi er midt i, og det grønne skiftet som kommer for full fart.

Hilsen
Christine