Forenklinger på Arendalsuka 2019

Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Mannskapet fra Regnskap Norge til Arendalsuka. Fra venstre: Hanne Opsahl, Christine Lundberg Larsen, Jørgen Strøm-Andresen, Lene Naustvik Sundalskleiv, Vibeke Aasen Eriksrud og Marit Kaarbø Løvold.

I år setter vi forenklinger på agendaen i Arendal. Samtidig med at regjeringen setter seg forenklingsmål og gjennomfører endringer, er tilbakemeldingene fra næringslivet at forenklingene ikke monner. Kanskje fordi det ikke hjelper å forenkle med en hånd, når den andre strør ut med nye merbyrder? Ett skritt frem, to tilbake ... Typiske eksempler på det er de nye reglene for naturalytelser og tips.

I fjor høst deltok vi for første gang på Arendalsuka. Da med temaet rettssikkerhet. Vi arrangerte debatt, hvor vi inviterte skattedirektøren og flere politikere. Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og et egnet sted å løfte det politiske arbeidet for å påvirke og skape engasjement rundt fanesakene våre.

Vi orienterer dere fortløpende!

Store norske virksomheter omfavner bærekraftsrapportering

Onsdag denne uken ble jeg invitert til å holde innlegg og sitte i debattpanelet under Sustainability Reporting Seminar 2019, med blant andre EY, Hydro, Equinor, SAP, DNB og KPMG. Seminaret omhandlet viktigheten av finansiell rapportering av miljø- og bærekraft, med mange interessante foredrag.

Under paneldebatten fikk jeg formidlet regnskapets viktige rolle og hvordan bedriftenes miljørapporteringer bør integreres i den finansielle rapporteringen. Det var stor enighet i salen om at regnskap og rapportering er viktige verktøy for å nå FNs bæreskraftsmål.

I alle virksomheters eksterne kommunikasjon er kvartals- og årsrapporter en viktig informasjonskanal. Dette påvirker alle bedrifters lønnsomhet over tid – både direkte og indirekte.

Det er liten tvil om at miljø- og bærekraftsindikatorer vil ha et stort fokus i fremtiden. Og midt i dette sitter vi; regnskapsførerne.

Det er motiverende å se at så mange er på banen og ser viktigheten av omstillingen vi nå er i gang med. Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet og se på at verden skal endre seg selv! Sustainability Hub Norway mobiliserer økosystemet for bærekraftige virksomheter i Norge, og jobber for å være det ledende nettverket for virksomheter som jobber for å drive bærekraftig.

Paneldebatt under Sustainability Reporting Seminar 2019.

Regnskap Norge IT-forum

Vårens IT-forum samlet et tyvetalls representanter fra systemleverandørene til regnskapsbransjen. Temaene denne gang var mange og inkluderte:

  • Utfordringer med tilbakeholdelsesrett og uthenting av oppdragsdokumentasjon i skytjenester når kunden utestenger regnskapsfører.
  • Systemleverandørenes tanker og ideer rundt ambisjonene til Nordisk Ministerråds prosjekt Nordic Smart Government
  • Ansvar ved systematiske feil (mapping og kodebruk) i SAF-T, a-meldingen, dialogbasert skattemelding næringsdrivende mv.
  • Erfaringer med bruk av kravspesifikasjon ved utkontraktering av IT når regnskapsfører inngår avtaler med systemleverandører
  • Integrerte løsninger i regnskapssystemet for digitale spor av utført kvaliteskontroll av autorisert regnskapsfører.
  • Sikring av kontrollspor fra dokumentasjon til postering i regnskapet ved heldigitale bilag som EHF og PDF.
  • Fremtidige krav til forståelig kunstig intelligens (XAI). Hvordan kan regnskapssystemer som benytter dyp læring dokumentere behandlingen av transaksjoner?
  • Status SAF-T-formatet hos systemleverandørene
  • Nytt CTO-forum i Regnskap Norge

Mange innspill til IT-forumet kommer via fagsupporten vår og bidrar til at systemleverandørene over tid leverer bedre tjenester til bransjen. Dette setter vi stor pris på, og oppfordrer deg som medlem til å fortsette med.

 

Hilsen

Christine