Gjør deg klar!

Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Kate Raworth, fra Oxford University's Environmental Change Institute.

Som nevnt i tidligere artikler, er vi sikre på at regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller, fordi de nye forretningsmodellene vil påvirke bokføringen og økonomistyringen, og ofte medfører behov for nye finansieringsløsninger. Det er også grunnen til at vi holder deg orientert på området.

Regnskap Norge på sirkulær festival

Nylig ble årets festival for sirkulær økonomi, Beyond Next 2019, avholdt i Amsterdam. Med høyt fokus på nye forretningsmodeller og diskusjoner rundt lederskap og finansiering, var Beyond Next en relevant arena for oss. 

Basert på innleggene fra ulike bransjer, er det ikke lenger snakk om hvorvidt det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men på hvilket tidspunkt det skal skje.

Det ble fremhevet tre viktige strategier for å lykkes med transformasjonen; fra liten virksomhet til skalerbar virksomhet, fra selskap til samhandling og fra hurtighet til utholdenhet.

Kate Raworth, fra Oxford University´s Environmental Change Institute var trekkplasteret for festivalen. Hun gikk gjennom hovedelementene i en nødvendig utvikling mot den sirkulære økonomien og bærekraft.

Hun konkluderte slik; vær ikke en optimist, vær ikke en pessimist, men vær en aktivist. Det vil si å være aktiv i form av å tenke ut nye forretningsmodeller, utfordre det eksisterende, finne finansieringskilder og samarbeidspartnere samt designe gode bærekraftige løsninger for næringsliv og forbrukere.

Med gode rammevilkår fra myndighetene kan virksomheter i Norge lykkes i overgangen, men det vil kreve mot, og hardt og målrettet arbeid. I tillegg blir det mer og mer viktig for omdømmet til virksomhetene i hvilken grad de er bærekraftige og tar et sosialt ansvar.

Årsfakturering

Medlemssenteret jobber for tiden med å klargjøre for årsfakturering.

Vi har som vanlig startet med kontrollavgiften fra Regnskap Norge, og serviceavgift, forsikringer og abonnement fra Regnskap Norge AS. Kontingentene sendes til slutt. Vi sender fortsatt ut en del faktura per papir, så logg dere gjerne inn og legg inn e-postadresse for faktura under profilen. Vi sender også per EHF til de av dere som ønsker det.

Ta kontakt med medlemssenteret hvis du skulle ha spørsmål på e-post medlemssenter@regnskapnorge.no.

 

Hilsen

Christine