Godt nytt år!

På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen og Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge fikk hilse på prins Charles. The photo was taken at A4S Summit 2019 at St James’s Palace hosted by HRH The Prince of Wales.

Jeg håper dere har hatt en fin julefeiring!

Nå braker det løs med årsoppgjør og en hektisk periode for bransjen. Samtidig er dette en gyllen mulighet til å vise alle kundene verdien av å bruke en autorisert regnskapsfører – som sikrer høy kvalitet og god økonomistyring. Mange av våre medlemmer har god erfaring med effektive årsoppgjørsprosesser, og er en viktig medspiller for kundene sine.

I Regnskap Norge starter vi året med nye samlinger i utdanningsprogrammene våre, og jobber med forberedelser til Årsmøte 2020. I år blir det ekstra spennende med forslag til flere vedtektsendringer, blant annet om vi skal åpne opp for nye medlemsgrupper.

Omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv vil være blant fokusområdene fra myndighetenes side i 2020. Som EØS-land følger vi utviklingen i EU.

For å sikre at vår bransje ligger i forkant og er relevant inn i det nye tiåret, har Regnskap Norge blitt medlem i Accounting for sustainability (A4S), en internasjonal organisasjon etablert av HRH The Prince of Wales i 2004. Formålet til organisasjonen er å inspirere til handling blant ledere innenfor økonomi og finans, for å drive frem skiftet til bærekraftige forretningsmodeller og en bærekraftig økonomi.

Accounting for sustainability's arrangement Summit 2019

Hans Christian Ellefsen og jeg deltok på A4S årlige arrangement i London før jul. En av oppgavene var å lage en «call to action», hvor regnskapsførere og revisorer tydeliggjør sin rolle i det å hjelpe bedrifter med å endre sine forretningsmodeller. Budskapet er helt i tråd med vårt eget budskap – om at bransjen er hele Norges økonomisjef, også når det gjelder å hjelpe til med å bygge opp en bærekraftig virksomhet.

Regnskapsbransjen skal gi gode råd, drive frem standardisering innen bærekraftsrapportering (primært gjennom TCFD), bistå med å identifisere klimarisiko med relevante tiltak, samle, strukturere og rapportere på relevant informasjon. En viktig del er å gi tillit til de tallene det rapporteres på. Et viktig spørsmål er derfor hva som bør inngå i revisjonen og i revisjonsberetningen.

Felles for temaene var behovet for risikoanalyser, tallfesting og god rapportering til omgivelsene. En vanskelig nøtt er å prise eksternaliteter i hele verdikjeden, men alle er enige i at dette er veien å gå. Ingen ting er «gratis» lenger når det gjelder bruk av ressurser.

Prins Charles snakket om bransjes bidrag til en mer bærekraftig verden. Prinsen var klar og tydelig i sitt budskap om at regnskapsførere, revisorer, økonomer og investorer er særlig viktige bidragsytere til det grønne skiftet, og det er fremdeles mye som gjenstår. Vi trenger konkrete handlinger, flere investeringer og mer lederskap fra økonomilederne.

Prins Charles trakk videre frem 5 hovedområder:

  • Synliggjøre fakta og gi myndighet til de som kan utgjøre en forskjell i beslutningene
  • Sette ambisiøse mål og bygge disse inn i virksomhetsstrategien og i de daglige beslutningene
  • Allokere finansielle midler rett for å levere bærekraftige resultater
  • Adoptere globale rapporteringsstandarder og bruke konsistent terminologi
  • Prissette eksternaliteter for å fremskynde integreringen av eksternaliteter i rapportering og beslutningsprosesser

Hans og jeg fikk anledning til å hilse på prins Charles. Vi fortalte om vårt arbeid med sirkulær økonomi og etableringen av regnskapsklyngen, og opplevde en prins som er ekte i sitt engasjement for en mer bærekraftig verden.

Jeg ser frem til fortsettelsen og ønsker dere et rikt år på alle måter!

 

Hilsen

Christine