Hva gjør Regnskap Norge med koronasituasjonen?

Spredningen av viruset gjør at mange har behov for trygghet og svar på hvilke grep de bør gjøre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Hjemmekontor er en god løsning for å beskytte mot smitte

Regnskap Norge deltar på den nasjonale dugnaden for å hindre ytterligere spredning, og har pålagt alle ansatte til enhver tid å følge rådene fra myndighetene. Det viktigste er smittebegrensningen, og det samfunnsansvaret som påligger alle i denne tiden. Samtidig er det viktig å holde hjulene i gang.

Alle som har mulighet hos oss jobber hjemmefra. Vi har en fordel som jobber i skyen og kan gjennomføre møter uten å møtes fysisk. Det er godt at jobben vi gjør ikke stopper opp! Samtidig er det med å bidra til å dempe smittefaren for alle i samfunnet, også de som ikke er mobile i sin arbeidssituasjon, fordi folkemengdene der folk ferdes blir mindre.

Fordi situasjonen er i stadig endring er det viktig at vi hele tiden er oppdatert og forberedt på å agere. God kommunikasjon i organisasjonen er ekstra viktig i en tid som denne. Vi bruker Workplace som felles informasjonskanal, og avdelingene har daglige videomøter for god samhandling, men også for å opprettholde følelsen av tilhørighet til arbeidsplassen.

Utfordringer medlemmer møter tilknyttet koronasituasjonen

Vi får veldig mange henvendelser fra dere medlemmer om situasjonen, og flere av dere er bekymret for konsekvenser om dere rammes.

Situasjonen reiser blant annet spørsmål tilknyttet frister, permitteringer, forhold til kunder, Regnskap Norges myndighetsarbeid og vår virksomhet.

Vi har publisert en samleside om koronasituasjonen med relevant informasjon for medlemmer, som vi oppdaterer fortløpende. Medlemssenteret og fagsupport er også tilgjengelig.

Vi kjenner alle på alvoret og usikkerheten i situasjonen, samtidig som det er i alles interesse at vi kommer oss gjennom en vanskelig tid på en god måte, sammen. Jeg oppfordrer derfor til å spre smittsomt humør og digitale klemmer der det passer. Det er lov, og noen ganger nødvendig.

 

Vi holder deg oppdatert!

 

Hilsen
Christine