Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Regnskap Norge oppsummerte og kommenterte forslaget til statsbudsjettet 2020.

Tirsdag oppsummerte og kommenterte vi statsbudsjettet. 200 personer fulgte med da Jørgen Strøm-Andresen, fagansvarlig skatt, Richard Haave Hansen, fagansvarlig MVA, og jeg tok for oss skatte- og avgiftsforslagene for 2020. Se opptaket av webinaret her.

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport, justeringer i skattefunn-reglene og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er blant nyhetene for næringslivet. Sistnevnte byr på praktiske utfordringer og forvansker fremfor å forenkle.

Du kan lese vår oppsummering av skatte- og avgiftsopplegget for 2020 her.

Statsbudsjettet mangler forenklinger

Regjeringen vil digitalisere seg til forenklinger. Det er bra! Forslaget til statsbudsjettet inneholder imidlertid få forenklinger i skatte- og avgiftsregelverket.

Bortsett fra arbeidet med harmonisering av regnskaps- og skatteregler, finner vi ikke øvrige innspill Regnskap Norge har gitt til forenklingsarbeidet i budsjettet. Våre innspill har blant annet dreid seg om forenklinger i reise- og diettreglene, mva-registrering fra første krone og forenklinger i justeringsreglene.

Motsatt har det blitt innført flere forvanskende regler – ikke minst de nye naturalytelsesreglene. Vi mener det er avgjørende at forenklingsarbeidet også prioriterer regelendringer innen skatt og avgift – i tillegg til digitaliseringen. Dette er et budskap vi fortsatt vil jobbe iherdig med å få frem.

Forenklingskonferansen 2019

Den årlige Forenklingskonferansen er et ledd i vårt arbeid med forenklinger for næringslivet. Forenklingskonferansen 2019 arrangeres tirsdag 22. oktober på Næringslivets Hus i Oslo.

På årets konferanse skal digitaliseringsminister Nikolai Astrup snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og hvilket bidrag den gir til forenklinger for næringslivet. I tillegg får du blant annet høre om hvordan Regelrådet bidrar til at næringslivet får en enklere hverdag, hvordan kommunene kan forenkle hverdagen for næringslivet og resultatene fra næringslivsundersøkelsen 2019.

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. Jeg gleder meg til å møte politikere, forvaltning, bedrifter og andre som er interesserte i regelverksutvikling og -forenkling.

Meld deg på her.

Regnskap Norge oppretter CTO-forum

I disse dager jobber vi med å etablere et felles forum for IT-profesjonelle i regnskapsbransjen. Regnskap Norge CTO-forum er møteplassen for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå. Målet er å utvikle og dele kunnskap som sikrer regnskapsbransjens relevans og lønnsomhet i en digital hverdag.

Første samling vil arrangeres før jul i våre lokaler. Det legges opp til to samlinger hvert år. Mer informasjon kommer snart. Er du interessert? Da kan du sende dine spørsmål til Geir Sandvik, fagansvarlig IT, på epost: geir.sandvik@regnskapnorge.no.

 

Hilsen

Christine