Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

 

Regnskap Norge har spilt inn til myndighetene at staten må trå til med direkte tilskudd til bedriftene. Nå har innspill fra oss og flere næringslivsorganisasjoner blitt hørt!

Regjeringen sier i dag 27. mars, at de vil opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Dette er en slags kontantstøtte som bedriftene selv må søke om. Støtten vil bli utbetalt raskt etter innlevering av søknad. Ordningen vil i første omgang gjelde for to måneder. Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

Pakken som kom i dag, er akkurat det vi har etterspurt.

Samtidig etterlyser Regnskap Norge støtte for bortfall av inntekter. Se på Danmark. Den danske pakken består av to viktige ting: Kompensasjon for utgifter, og kompensasjon for bortfall av inntekter. Dette har Regnskap Norge formelt spilt inn til regjeringen, i et brev som ble sendt i går.

Det er også viktig at regnskapsførerne får tilgang til å kunne bistå kundene sine med å søke på denne tiltakspakken gjennom Altinn, eller på den plattformen søknaden skal leveres på.

Regnskapsførerne er på mange måter næringslivets helsearbeidere. Nå trenger flere bedrifter akutt bistand! Regnskapsbransjen bistår det norske næringslivet med økonomiske råd og hjelp til å håndtere den krevende situasjonen bedriftene står i.

Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsministeren.

Vi anser tiltakspakken til å være svært god. Men etterlyser samtidig flere tiltak.

Regnskap Norge fortsetter å gi innspill til myndighetene, slik at bedriftene får den hjelpen de trenger til å opprettholde næringslivet og arbeidsplasser.

 

Hilsen

Christine