Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media

Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Fra fjorårets webinar om revidert nasjonalbudsjett. I årets utgave står vi litt mindre tett.

Vi har sett at kompensasjonsordningen ikke favner bredt nok og kommer til kort, fordi den dekker for lite for veldig mange.

Denne uken har vi sendt våre innspill til myndighetene, som vi mener kan bidra til at støtteordningen treffer bedre.

Vi har også synliggjort utfordringene næringslivet møter og fått innspillene belyst i media.

Egenandelen og minstebeløpet må fjernes og faste kostnader må innlemme mer

At myndighetene ser på justeringer og halverer egenandelen for å motta støtte fra ti til fem tusen kroner er bra, men det må sterkere medisin til om det skal monne. Egenandelen bør fjernes helt. For staten vil det i sum utgjøre en liten del i forhold til summene som brukes.

Minstebeløpet på fem tusen kroner gjør at de minste bedriftene ikke får en krone, og rammer hardt og urettferdig.

10 til 15 tusen er gjerne som småpenger å regne for de større virksomhetene, men kan utgjøre liv eller død for flere av de små. Egenandelen og utbetalingsgrensen står dermed fort i veien for normalt levedyktige virksomheters overlevelse.

De faste uunngåelige kostnadene er for snevre. Personal- og pensjonsforsikring er eksempler på kostnader som ikke dekkes.

2 av 3 nye arbeidsplasser i privat sektor blir etablert i små og mellomstore bedrifter, så det er klart at vi trenger de små bedriftene når økonomien skal opp og stå igjen.

Tiltakene til nå har i stor grad vært fokusert på å redde bedriftene gjennom krisen, ved å lette på kostnadstrykket. Nå som dette er på plass er det på tide å se på løsninger som stimulerer bedriftene til aktivitet og ny vekst i fremtiden.

Dere medlemmer synliggjør behovet og danner grunnlaget for innspillene

At dere svarer på medlemsundersøkelsene vi sender ut, gjør at vi kan se hvordan tiltakene treffer kundene deres – som utgjør majoriteten av det norske næringslivet.

Få kjenner bedriftenes økonomiske allmenntilstand bedre enn regnskapsførerne, og deres erfaringer og samlede vurdering er verdifull for våre innspill og myndighetenes vurdering av disse. 

Revidert nasjonalbudsjett

12. mai legger Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Vi vil ta opp de viktigste og mest aktuelle sakene i et webinar som streames 13. mai. Det vil bli anledning til å sende inn spørsmål i forbindelse med webinaret.

Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon og tidspunkt for dette!

 

Hilsen

Christine