Jobbene forsvinner ikke, de endres

Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Denne kommentaren ble første gang publisert i Dagens Næringsliv, 17. januar.

Blant de som trekkes spesielt frem i den sammenheng er regnskapsbransjen, men denne kategoriseringen mener jeg må bero på en lite oppdatert virkelighetsforståelse.

Sist ut var parhestene Google og McKinsey, som i DN 15. januar spår at 500.000 av dagens jobber i Norge vil være borte innen 10-15 år

Helhetsbildet som skapes i reportasjen er i det store og hele overdrevet teknologi-optimistisk. Noen få år tilbake, på samme tid som de siste videobutikkene måtte gi tapt for digitaliseringen, var de fleste «medieekspertene» enige i én ting; bank- og finansbransjen var neste offer, og arbeidsplassene ville forsvinne en masse. De fikk delvis rett, fordi flere hundre filialer er nedlagt de senere år. Likevel ble prediksjonene gjort til skamme på det viktigste punktet; arbeidsplassene. Det jobber nemlig flere mennesker der nå enn noensinne.

Som DNB-sjef Rune Bjerke nylig uttalte: – Dersom vi sitter helt i ro og ikke gjør noe annet enn å automatisere så vil antall medarbeidere antakelig reduseres. Men DNB forholder seg aktivt til å gripe mulighetene ny teknologi gir, og utviklingen de siste årene tyder på at vi kommer til å sysselsette vel så mange i årene som kommer. 

Her har bankbransjen mer til felles med oss regnskapsførere enn at vi jobber med tall; vi har begge blitt pekt ut som digitaliseringens neste ofre, men har henholdsvis gjort, og vil gjøre, prediksjonene til skamme. Regnskap blir i Google/McKinsey-rapporten betegnet med det lite flatterende ordet «Dull», altså kjedelig. Dette er etter sigende, sammen med at automatiseringen tar arbeidsoppgavene, årsaken til at yrket forsvinner. Jeg mener premissene for deres konklusjoner er uriktige, og viser en manglende kjennskap til den transformasjonen vi nå gjennomgår.

Jo, en del av arbeidsoppgavene våre automatiseres, blant annet av såkalte regnskapsroboter. Men det har så absolutt ikke tatt oss på senga; blant våre medlemmer er det for lengst konsensus om at rundt 45 % av de oppgavene som gjøres manuelt i dag, vil bli automatisert innen fire til fem år. Vi er allerede i forkant, og har jobbet målbevisst i flere år med å tilpasse bransjen en arbeidshverdag som i økende grad dreier seg om å gi økonomiske råd, i stedet for å punche bilag, gjøre avstemminger og andre oppgaver som med fordel kan automatiseres.

Andelen regnskapsbedrifter som henger godt med på digitaliseringen er relativt høy, og økende. Hele syv av ti regnskapsbedrifter tilbyr i dag kundene alltid oppdaterte regnskaper, online tilgang til egne regnskapsdata, automatisert bilagsflyt og muligheten til å jobbe i et skybasert regnskapssystem. Enkelte av de mest innovative byråene våre er sågar i ferd med å teste AI (kunstig intelligens) på kundene sine, og ser at dette vil gi store besparelser på de rutinemessige prosessene.

Kompetansesammensetningen i byråene er også i sterk endring, og man ser nå at teknologi- og kommunikasjonskunnskaper i økende grad inkorporeres i regnskapsførerens kompetansemiks. Dette gir et helt annet grunnlag for å møte de endrede behovene som digitaliseringen har skapt – og skaper.

Google og McKinsey er velkommen til å komme og se hvordan regnskapsbransjen fornyer seg. Med dagens transformasjonstakt ser jeg liten eller ingen grunn til å tro at arbeidsplassene våre forsvinner som følge av denne utviklingen – de bare endrer seg.