Kompensasjonsordningen – til glede og besvær

Mange av dere har hendene fulle med å bistå kundene med søknad om kontantstøtte. Dere er en kjemperessurs for hele samfunnet, og fortjener en god klapp på skuldra inn i langhelgen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Avdelingsmøte for Kompetanseprodukter og tjenester om kurshøsten. Med litt mer avstand enn vanlig.

Ikke uventet er det mye spørsmål om kompensasjonsordningen på fagsupport om dagen. Vi jobber fortløpende med å svare, og samtidig få avklaringer på de faglige problemstillingene som reises. Dette har blant annet dreid seg om behandlingen av lisenskostnader for programvare, felleskostnader og franchiseavgifter.

Vi ser dessverre at mange virksomheter faller utenfor kompensasjonsordningen og på grunn av kravene går glipp av all støtte, hvor selv små beløp kan utgjøre et være eller ikke være for de minste bedriftene. Det er uheldig og noe vi ser på for å spille inn forslag til myndighetene som gjør at ordningen kan hjelpe flere.

Regjeringen har varslet at de ser på justeringer i ordningen fra og med søknader for april. Det som allerede er nevnt er halvert egenandel, at pålagt stengte virksomheter skal få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr, og at det jobbes med en egen beregningsmodell for sesongbedrifter.

Vi følger opp og bringer inn egne endringsinnspill i arbeidet!

Be kundene smøre seg med tålmodighet

Etter hva vi forstår er det en god del kunder som har sendt søknad på egen hånd, uten å involvere regnskapsføreren. Det kan fort medføre feil i søknaden, som må rettes i etterkant.

Anbefalingen er derfor å be kundene avvente til dere kan bistå, for å få det rett med en gang. Det vil være en god investering, selv om det betyr at kompensasjonsutbetalingen kommer litt senere.

Vi vil også anbefale at dere gjør en grovberegning på hva kundene kan forvente av kompensasjon, før alt arbeidet med å hente de detaljerte tallene starter. Da har dere bedre grunnlag for å vurdere om det er verdt å søke i forhold til kostnaden.

Samarbeid med Revisorforeningen om innspill til Skattedirektoratet

I disse dager jobber vi sammen med Revisorforeningen om å gi innspill til Skattedirektoratet om hva som skal ligge til grunn for bekreftelsen som skal avgis av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Vi håper å kunne gi mer informasjon om dette snarlig.

I Regnskap Norge har vi nå 50% bemanning på kontoret. Kompetanseprodukter og tjenester hadde denne uken avdelingsmøte om kurshøsten. Med litt mer avstand enn vanlig.

 

Hilsen

Christine