Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt

Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Opplysningsplikten innebærer at tilsynet nå ser på markedet for salg av regnskapssystemer som et særskilt marked, og at de kan gripe inn mot alle fremtidige oppkjøp i regi av Visma dersom det forverrer konkurransesituasjonen til skade for forbrukerne.

Det ligger også til grunn at tilsynet vurderer markedet som konsentrert, at Visma har en sterk posisjon, og at eventuelle nye foretakssammenslutninger mellom Visma og en annen aktør (inklusive minoritetserverv) kan være til hinder for en effektiv konkurranse.

Vedtaket kommer i kjølvannet av et møte mellom Regnskap Norge og Konkurransetilsynet.

Bakgrunn

Da det rett før årsskifte ble kjent at Visma hadde kjøpte aksjemajoriteten i Poweroffice skapte dette sterke reaksjoner blant mange medlemmer. Flere ga uttrykk for at Visma har gjort så mange oppkjøp i senere år at de nå har tilnærmet monopol på systemleveranser til regnskapsbransjen.

Vi har siden 2016 fulgt utviklingen i markedet for regnskapssystemer tett, og har tatt opp konkurransesituasjonen med tilsynet ved en tidligere anledning. Med foretakssammenslutningen mellom Visma og Poweroffice ble problemstillingen aktualisert igjen. Vi gjennomførte derfor en ny teknologiundersøkelse blant medlemmene (inklusive en grundig analyse av markedsforhold), vi engasjerte ekstern juridisk bistand og opprettet dialog med Konkurransetilsynet. Denne gangen ble vi lyttet til, og i februar ble det gjennomført et møte hvor vi forela tilsynet resultatene fra undersøkelsen.

Vi har etter beste evne forsøkt å ivareta medlemmenes interesser i denne saken. Man kan være enig eller uenig i vedtaket, men opplysningsplikten innebærer at tilsynet definitivt vil ha fokus på markedet for salg av regnskapssystemer i tiden fremover.