Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse

Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Tone Nordhagen, Anita Farnia Lilleland, Morten Hønneland og Kathrine Andersen Tåsåsen – 4 gaseller på LederOppgjøret.

Lørdag 30. november fulgte Gaselle-bilaget med Dagens Næringsliv, som siden 2003 har kåret norske gaseller. Gasellene er bedrifter med godkjente regnskaper, som minst har doblet omsetningen over fire år og har positivt driftsresultat. Med andre ord virksomheter som langt på vei lykkes i det de gjør.

Hele fire av de 16 deltakerne på Lederoppgjørets første kull er ledere i gasellebedrifter. Vi har snakket med Morten Hønneland fra Ekonomika, Anita Farnia Lilleland fra Saga Entreprenør Regnskap, Tone Merethe Nordhagen fra Effekt Regnskap og Kathrine Andersen Tåsåsen fra Rg Regnskap, for å høre hvilke suksessfaktorer de vil trekke frem og hva de tenker blir viktig fremover.

Teknologi- og kundeorientering

Hos Ekonomika følger de teknologiutviklingen tett, og ser at det er et fortrinn at de har spesialisert seg i systemene de jobber i.

Når digitaliseringen stadig frigjør tid fra rutineoppgaver, blir det naturlig å ta rollen som kundens nærmeste rådgiver, og de kan bruke mer tid på å identifisere kundebehov og ønsker.

Menneskene i Ekonomika jobber for å være den naturlige samtalepartneren og rådgiveren for kunden. Dette setter de av tid til å bli gode på, som når de deltar på Lederoppgjøret og jobber med utvikling av de ansatte.

Mennesket i fokus

Fremover mener Morten Hønneland i Ekonomika at tid til egenutvikling og utvikling av gode arbeidsplasser blir viktig: – Å ha mennesket i fokus blir helt nødvendig for neste generasjon!

Spesialister på systemene

Saga Entreprenør Regnskap ser også fordelen av å kunne systemene til fingerspissene. De har håndverkere og entreprenører som kunder, og har spesialisert seg på et system som brukes mye blant annet i VVS-bransjen.

– Ved systemkompetanse kombinert med inngående kjennskap til de spesifikke bransjene kundene våre er i har vi tatt spesialisering til det ekstreme, sier daglig leder Anita Farnia Lilleland.

De logger seg på hos kunden og fungerer som økonomiavdeling for de mindre kundene, mens de kompletterer økonomifunksjonen hos de store. Det er uten tvil deres suksessfaktor.

Daglig kundekontakt

De snakker gjerne daglig med kundene og fungerer som en del av dem. Sammen med kunden identifiserer de på hvilket område kunden trenger bistand og finner en arbeidsdeling hvor kunden får brukt egne ressurser maksimalt, samtidig som arbeidsforholdet er dynamisk og fleksibelt – som gjør at Saga Entreprenør Regnskap løpende kan levere på kundens behov.

Relasjonskompetanse

– Det er mye fokus på at bransjen vår må bli flinkere på rådgivning, og rådgiverbegrepet er litt skummelt for mange. Sannheten er at de fleste i vår bransje driver rådgivning i det daglige uten å tenke på det. Vi må ikke være redde for å snakke opp vår egen kompetanse og tilby den til kundene, mener Farnia Lilleland.

– Kravet til høy fagkompetanse hos våre medarbeidere ligger i bunn som en nødvendig forutsetning, men i en bransje som stadig blir mer digitalisert og automatisert er det evnen til å bygge relasjoner med kunden og evnen til å kommunisere faget vårt på en enkel og forståelig måte som blir konkurransefortrinnet vårt. Det handler om menneskene, konkluderer hun.

Samarbeid med systemleverandørene

Effekt Regnskap ble stiftet i skyen og har alltid vært der. – For oss er det viktig å være i forkant. Tett kontakt med systemleverandørene gjør at vi kan komme med innspill for at systemet skal bli best mulig for kundene, sier Tone Merethe Nordhagen i Effekt.

Systemene gjør mer og mer av rutineoppgavene. Fremover vil bransjen derfor ha en mer kontrollrolle for selve regnskapet, jobbe mer som rådgivere og bruke tiden på å avdekke og levere på kundens behov utover selve regnskapet.

Regnskapsfører må endre atferd

– Kunden har ikke alltid forutsetning for å vite hva som vil være lønnsomt for dem at vi bidrar med av tjenester. Da må vi lytte og kartlegge før vi kan foreslå gode løsninger for kunden. Det fordrer en annen type kunderelasjon enn mange regnskapsførere har i dag, som krever noe annet fra oss enn tidligere. Vi må også endre vår atferd, hevder Nordhagen.

– Med utviklingen vi er inne i er det vanskelig å vite sikkert hvordan morgendagen blir. Det er spennende! Men menneskelig kontakt vil det fortsatt være behov for, så dyktige mennesker vil det alltid være bruk for – selv om det kan bety at de vil bruke kompetansen sin på en annen måte, sier Nordhagen optimistisk.

Prosjekt Kundebehandling

Effekt Regnskap har et prosjekt gående på jobben som kan være til inspirasjon: Alle må ringe 10 kunder hver uke, og målet er at de skal bli enda bedre på kundebehandling. Her mener de det er mye å hente for å styrke forholdet til og beholde kunden.

De har opplevd god respons fra kundene, som blir glade for å høre fra dem. – Vi spør gjerne litt generelt om hvordan det går og lar kunden fortelle, sier Nordhagen. – Da finner vi ut hvor tilfredse de er med det vi leverer og om de har behov vi ikke leverer på i dag. For oss har samtalene gitt flere aha-opplevelser, og ikke minst mestringsfølelse.

Omsorg

Kathrine A. Tåsåsen i Rg Regnskap hevder omsorg er en suksessfaktor. Med det mener hun både omsorg for kundene og omsorg for de ansatte. At man har det gøy og inspirerende på jobb er noe som vises, også utad.

– Når noe må endres er det viktig å få med de ansatte og fortelle så de forstår hvorfor endringen skjer.

Tid til kunden

– Med automatiseringen er det ikke det som er gøy som forsvinner. Automatiseringen gjør at vi kan gjøre en enda bedre jobb.

Vi prøver å være ute hos kunden og være tilgjengelig. Vi har ansatte som sitter hos kunden daglig og oppfordrer dem til å komme innom. På den måten kommer vi nærmere kunden og forstår driften bedre, forteller Tåsåsen. 

– Kundene ønsker å føle seg sett og forstått. Vi kan analysere, veilede og coache bedre enn maskiner kan i dag.

Beste løsning for kunden

I Rg Regnskap er de sultne på å ta i bruk ny teknologi. De er med på betatesting og samarbeider godt med systemleverandørene. Tåsåsen mener tett dialog med disse er viktig, og målet er å finne de beste løsningene for kunden.

Vis fagkompetansen og bruk humor

– Det er viktig å ha det gøy og bruke humor. Og humor er mye lettere når du kjenner kundene godt.

– Hele tiden må vi være villige til å endre oss og få frem verdien og kompetansen vi har. Når maskinene tar debet og kredit er det forståelsen og fagkompetansen som blir verdifull.

Våg å være nysgjerrig og se mulighetene – ikke begrensningene! avslutter Tåsåsen.