Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er viktig at vi leverer høy kvalitet i arbeidet, og gjennom kvalitetskontrollen påses det at regnskapsførervirksomheter drives forsvarlig, samtidig som kontrollen gir trygghet for riktig etterlevelse av lover og regler.

Resultatene for Kvalitetskontrollen 2019 er nå publisert, og ligger på samme nivå som foregående år. Etterkontrollene viser fremgang i antallet som ble godkjent.

Kontrollspørsmålene er videreført fra tidligere år, men etterlevelse av regnskapsførers plikter etter hvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift, var sentral under årets kontroller. Det er da gledelig at de langt fleste har etablert hvitvaskingsrutine etter nye regler og kommet godt i gang med løpende oppfølging av kundeforhold.

Sammen gjør vi det enklere å jobbe sirkulært og bærekraftig

Denne uken gjennomførte den sirkulære regnskapsklyngen årets første samling. Som alltid er det en høyst engasjert gjeng som møtes for å diskutere og praktisere hvordan regnskapsbransjen kan bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

I løpet av dagen jobbet vi med tre konkrete case – og utfordringene disse bedriftene opplever i forbindelse med regnskap, skatt og avgift i en sirkulær forretningsmodell. Klyngen er løsningsorientert – vi finner løsninger innen dagens regelverk. I tillegg identifiserer vi forhold som skal følges opp med forslag til regelendringer.

Målet er hjelpe virksomhetene med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller, og lønnsom og bærekraftig drift.

Dagens regnskapsregler er grunnlaget for morgendagens økonomiske beslutninger

Er det noen vits å diskutere tiltak rundt det grønne skiftet uten å ha med regnskapsførere?

I samarbeid med BI og Rethinking Economics arrangerer vi konferansen Rethinking Accounting den 12. mars på BI i Nydalen. Dette er konferansen om regnskapsreglene og hva som teller.

Konferansen løfter regnskapsførerens og revisorens rolle og relevans i diskusjonen om samfunnsutviklingen. Bedriftene er pålagt å følge regnskapsreglene, og skal bedriftene bli grønnere må noen regnskapsregler forandres.

Vi tilbyr rabatterte billetter til medlemmer og ser frem til en lærerik dag med mange dyktige bidragsytere på scenen.

Både Hans Christian Ellefsen og jeg stiller som foredragsholdere fra Regnskap Norge. Ellefsen vil særlig se på regnskapsreglene; hva som bør endres og hvordan vi best mulig synliggjør bærekraftig drift i regnskapet.

Det er inspirerende at stadig flere regnskapsførere får øynene opp for hvor viktig det er at vår bransje bidrar i omstillingen, og at mange av dere ønsker konkretisering av vår rolle på handlingsnivå.    

Håper å se deg!

Hilsen
Christine