Lederoppgjøret er i gang!

Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Entusiastiske deltakere under LederOppgjørets første samling

Nå har jeg gjennomført den første samlingen av lederutviklingsprogrammet LederOppgjøret. Jeg følger hele det første kullet som deltaker og gleder meg allerede til neste samling.

Seksten deltakere var samlet på ærverdige Sem Gjestegård i Asker – vi var en entusiastisk og motivert gjeng som på alle måter hadde god takhøyde. Alle er enige om at ledelse som fag er, og vil være, utrolig viktig for regnskapsbransjen i tiden fremover.

Vi jobber tett sammen med Kolbjørn og Eva fra Engasjert Byrå, som gjorde en strålende jobb med gruppen. Fokus på første samling har vært å lede seg selv som person. Vi har jobbet med profilene våre og hvordan vi er i møte med andre mennesker. Veldig nyttig og bevisstgjørende, og opplegget er godt gjennomført.

Denne måneden starter vi med ikke mindre enn 4 kompetanseprogram og neste uke er det premiere på Sertifiseringsprogram i Lønn/HR og Rådgiverprogrammet. I slutten av måneden starter vi det andre kullet til LederOppgjøret – her har vi to plasser igjen. Lederprogrammet strekker seg over 8 måneder og avsluttes med en egen sertifisering.

Høring hos Finanskomiteen på Stortinget 

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da vi møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet. Forenklingsarbeidet, ny verdsettelsesregel for nystiftede aksjeselskap og skatteklagenemnda var temaene vi kommenterte.

Vi fikk også rettet søkelyset mot naturalytelsesreglene konkret. Det er tydelig at Regnskap Norge har markert seg i saken, og at stadig flere får øynene opp for konsekvensene. Vi vil fortsette å bruke vår stemme inn mot politikere, myndigheter og i det offentlige rom med sikte på å påvirke til endring!

Christine Lundberg Larsen under høring hos Finanskomiteen på Stotinget

Innlegg hos Næringsdepartementet og på Finans Norges bærekraftkonferanse

Vi får stadig henvendelser om å holde innlegg om sirkulær økonomi, og mange er interesserte i regnskapsbransjens rolle.

Denne uken stilte Cathrine Barth i Circular Norway og jeg på Næringsdepartementets arrangement Kompetanseforum, for å løfte viktigheten av og problemstillingene rundt overgangen til en sirkulær økonomi.

Næringsdepartementet er rett enhet til å være med på å sparke i gang dette ytterligere, og den økte interessen rundt sirkulær økonomi er gledelig og nødvendig. 

Jeg holdt innlegg med samme tema på Finans Norges årlige bærekraftkonferanse, som er en viktig møteplass for alle som arbeider med bærekraft og klimaspørsmål. Finansnæringen er en forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål, og klima har nå blitt en vesentlig del av samfunnsdebatten.

Hilsen

Christine