Lyst til å være med å påvirke regelverksutviklingen?

I Regnskap Norge behandles alle høringssaker i foreningens fagutvalg. Nå er vi på jakt etter et nytt og engasjert medlem. Er det deg?

Del

Fagutvalget er et styreoppnevnt utvalg.  Utvalget velges for ett år av gangen der funksjonsperioden løper fra 1. juli i det aktuelle året. Valget skjer på styremøte i juni.

Utvalget består i dag av fire valgte medlemmer. I tillegg er styret representert med ett medlem. Dagens sammensetning finner du her.

Mandat

Fagutvalget behandler først og fremst høringer, og avgir uttalelser i saker som vedrører bransjen, regnskap, skatt, avgift og annen relevant foretakslovgivning. Utvalget er også en sentral bidragsyter og sparringspartner i utformingen av våre næringspolitiske satsningsområder generelt.

Administrasjonen holder sekretariatet for utvalget, og arbeidet skjer i et samspill der administrasjonen forbereder saker til utvalget og skriver høringssvar på basis av de meninger utvalget har.

Utvalgsarbeidet betales etter foreningens ordinære satser, med et fast honorar i tillegg til honorar for møter.

Unik mulighet

Deltagelse i utvalget gir en unik mulighet til å påvirke rammebetingelser og regler, og sette varige fotavtrykk til beste for bransjen og næringslivet.

Samtidig høster medlemmene fordel av å få tidlig og inngående innsikt i nye regelverk, med det forsprang det kan gi ved senere implementering i egen virksomhet. Du får også delta i diskusjoner med andre dyktige fagfolk og bransjekollegaer.

Se her for en oversikt over de høringsuttalelsene utvalget har avgitt det siste halvannet året.

Meld interesse

Hvis du ønsker å bidra og kjenner at dette er noe for deg, oppfordrer vi til at du melder din interesse. Det forutsettes at du er statsautorisert regnskapsfører og personlig medlem i Regnskap Norge.

Meldingen sendes til hanne.opsahl@regnskapsnorge.no innen 20. mai 2024.

Som grunnlag for kandidaturet ber vi om at du redegjør for din utdanning, praksis og motivasjonen for å søke.

Eventuelle spørsmål kan sendes til e-post adressen over, eller du kan ringe Hanne Opsahl (utvalgssekretær) på tlf. 918 32 710.

Vi ser frem til å høre fra deg.