Mer fleksible arbeidstidsregler

Regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven har vært på høring. NARF svarer med ønske om mer fleksible arbeidstidsregler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF er fornøyd med at Regjeringen har startet arbeidet med å justere arbeidsmiljøloven slik at den passer bedre med forholdene i dagens arbeidsmarked. Dette gjelder ikke minst arbeidstidsreglene som i større grad bør ta innover seg situasjonen og behovene i typiske kunnskapsbedrifter. NARF mener imidlertid at behovene strekker seg lenger enn de tilpasningene som det legges opp til i høringsforslaget. Dette gjelder for det første gjennomsnittsberegningsregelen, der vi foreslår at perioden for gjennomsnittsberegning av maksimal samlet arbeidstid på 48 timer per uke bør øke fra åtte til seksten uker (fire måneder). Dette tilsvarer handlingsrommet i EUs direktiv. Dernest oppfordrer vi til at dispensasjonsadgangen i forbindelse med overtid i større grad erstattes med mulighet for utvidet avtalerett.

Du kan lese hele NARFs høringssvar her.

Vedlegg:

Høringsforslaget fra Arbeidsdepartementet