Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva

Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Thor Erik Gjefsen og Jørgen Strøm-Andresen er to nye ansikter i Regnskap Norge som begge kommer inn med herlig relevant erfaring og sterk faglig tyngde.

Med godt påtrykk på fagsupport og næringspolitisk engasjement, ønsker vi nye ressurser innen flere fagområder velkommen.

Jørgen Strøm-Andresen er ansatt som fagansvarlig for området skatt. Han har flere års erfaring som skattejurist i Skatt øst, og som advokat og advokatfullmektig i BDO Advokater. Under tiden i Skatt øst har Jørgen fått lang erfaring som saksbehandler i skattesaker. I tillegg har han vært innom Aksjonærregisteret og Skatteveiledningen. I BDO Advokater jobbet han med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger. Han arbeidet tett med BDOs regnskapsførere og revisorer, og har blant annet bistått i skattesaker, klagebehandlinger og omorganiseringer.

I stillingen som Fagansvarlig skatt i Regnskap Norge vil Jørgen være sentral i myndighetsarbeidet på skatteområdet og i det faglige arbeidet mot dere medlemmer. Med erfaring fra både skatteetaten og privat sektor har han den perfekte bakgrunnen for å kunne bidra til gode endringer i regelverket som gagner næringslivet.

Thor Erik Gjefsen er ansatt som seniorrådgiver innen lønn & HR. Han har lang og bred erfaring fra arbeid med skatte-, avgifts- og regnskapslovgivning gjennom saksbehandling, kurs- og informasjonsarbeid, kontrollvirksomhet og regelverksutvikling i ulike stillinger i Skatt øst og Skattedirektoratet. I tillegg har han arbeidet ved juridisk avdeling i Aditro (Huldt & Lillevik og Personec) med lønn og arbeidsgiverplikter innenfor skatt, arbeidsgiveravgift og innrapportering. Gjennom dette har han fått god kompetanse innenfor personalområdet.

Thor Erik er en mann som ser viktigheten av det omfattende kvalitets- og informasjonsarbeidet Regnskap Norge gjør, og vil nytte sin bakgrunn og erfaring til å bidra i dette arbeidet. Han har vært involvert i flere av Skattedirektoratets høringsforslag og vil være en nyttig ressurs i vår rolle som høringsinstans.

Forenklingsinnspill til Finansdepartementets ekspertgruppe mva

Vi ble invitert til Finansdepartementet denne uken, hvor vi var første organisasjon ut til å møte ekspertgruppen som skal utrede en enklere merverdiavgift med færre satser. Lederen for utvalget er Vibeke Hammer Madsen.

Jeg må må innrømme at jeg er veldig stolt av våre dyktige ansatte og hvordan vi fikk gitt en grundig gjennomgang – fra det overordnede bildet og inn til kjernen i problemstillingene. Tusen takk til Hanne, Grete og Tommy for rask mobilisering, og tusen takk til Fagutvalget som på kort varsel samlet seg til telefonmøte og fikk gitt sine innspill!

Ekspertgruppen var spesielt interessert i å høre våre meninger om konsekvensene av å ha flere satser, og forenklingspotensialet ved å redusere antallet.

Mva-regelverket er komplekst og omfattende, der satsstrukturen utgjør én del av det totale bildet. Det vil være forenklende med færre satser. Likevel er det på andre områder at utfordringene og forenklingspotensialet er størst. Færre unntak og særregler (bredere avgiftsgrunnlag), enklere registrering (adgang til å registrere seg fra oppstart), justeringsreglene, større harmonisering mellom skatt og avgiftsreglene (eks. telefoni, tap på krav) var blant områdene vi trakk frem særskilt.

Utvalget skal avgi sin utredning allerede innen 15. mai. Vi hører gjerne fra deg som medlem om du har kommentarer til dette eller andre innspill til forenklinger! Send e-post til fagsupport@regnskapnorge.no og merk med Forenklingsinnspill.

 

Hilsen

Christine

Møte med Ekspertgruppen mva