Nå får du rabatt på nettkurs

Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
En kompetent og engasjert gjeng bidrar til å sette Regnskap Norge og våre fanesaker på dagsorden. Fra venstre: Christine Lundberg Larsen, Jørgen Strøm-Andresen, Thor Erik Gjefsen, Hanne Opsahl, Vibeke Aasen Eriksrud og Marit Kaarbø Løvold.

Det er en glede å lansere vår rabattmodell for nettkurs. Modellen er utviklet for alle medlemsbedrifter og personmedlemmer i annen virksomhet og gir betydelige reduksjoner i kursprisene.

Rabattmodell for nettkurs – spar penger per kurstime

RN Fleksi er basert på forhåndsbetaling av kurstimer. Rabattmodellen består av 7 nivåer, hvor nivå 1 representerer det minste antall kurstimer og nivå 7 det største. Pris per kurstime blir lavere for hvert nivå. Slik blir prisen per kurs lavere desto flere kurstimer du bestiller.

For oss har det vært viktig at selv de aller minste medlemsbedriftene skal ha mulighet til å oppnå betydelige besparelser. Nivåene er bestemt deretter.

Med RN Fleksi kan du og dine kolleger velge fritt i vårt omfattende nettkurstilbud. Her finner du alle kursene du trenger på ett sted, og du trenger ikke ta flere kurs enn nødvendig for at det skal lønne seg å benytte ordningen.

Rabattmodellen lanseres som følge av en prosess hvor vi har lyttet aktivt til dine ønsker og behov, og lært mye om hva dere forventer av oss som kurs- og kompetanseleverandør. Et av de viktigste innspillene vi har fått er at vi må tilby gode priser og betingelser uavhengig av virksomhetens størrelse.

Vi håper du og dine kolleger vil få stor nytte av vår rabattmodell!

Regnskap Norge står opp for skattyters rettssikkerhet i media

Lenge har Regnskap Norge løftet skattyters rettssikkerhet, som under Arendalsuka 2018, der skattedirektøren, Hans Christian Holte, deltok i debatten vår.

Tirsdag var vi på forsiden i Finansavisen, der vi uttrykte misnøye med behandlingstiden for skatteklager. Skattyter har behov for å kunne innrette seg etter et endelig vedtak innen rimelig tid. Når saksbehandlingstiden blir lang og utfallet usikkert, kan det blant annet medføre at skattyter må binde opp kapital i påvente av endelig utfall og skatteutmåling.

I en kronikk i Dagens Næringsliv, la vi mandag ut om svikt i rettssikkerheten. Når Finansdepartementet velger å gå til søksmål, kan skattyter risikere å måtte vente i mange år på at staten bestemmer seg for hva som skal gjelde. I kronikken fremmer vi hvorfor dette er uakseptabelt i et rettssikkerhetsperspektiv og at ivaretagelsen av skattyter bør komme først.

Forrige uke ble i tillegg vår kronikk om skattereglene Stortinget og representantene må følge – som alle andre, trykt i Finansavisen. De alminnelige bestemmelsene i skattebetalingsforskriften gjelder også for stortingsrepresentantene.

Regnskap Norge skal være regnskapsbransjens viktigste pådriver, talerør og høringsinstans. Det er derfor veldig stas å bli hørt og få oppmerksomhet rundt prioriterte områder som skattyters rettssikkerhet og forenkling.

 

Hilsen

Christine